Sirkulære forretningsmodeller og bærekraftige verdikjeder

Dette lederprogrammet gir deg og din bedrift verktøy og metoder, samt innsikt og inspirasjon fra ledende europeiske miljøer innen sirkulærøkonomi for å skape bærekraftige og konkurransedyktige selskaper.

Hvordan gå fra enkeltstående initiativ til bærekraftige strukturelle endringer ved hjelp av sirkulærøkonomi?

Sirkulære forretningsmodeller gir store miljøgevinster og er essensielt dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål. Et sirkulært skifte gir også konkurransefortrinn for egen virksomhet gjennom å utvikle og markedsføre produkter og tjenester på nye måter.

Handelshøyskolen BI, RENAS og Circular Norway har inngått et samarbeid med noen av de fremste europeiske ekspertmiljøene innen sirkulærøkonomi; World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og SYSTEMIQ, for å utvikle og gjennomføre et program innen sirkulærøkonomi.

Programmet fokuserer på grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og sirkulære materialstrømmer hvor det ligger enorme muligheter for økt verdiskapning.

Videre fokuserer programmet på de norske og ledende internasjonale trendene i virksomheter som har gjort sirkulære forretningsmodeller til et konkurransefortrinn for egen virksomhet.
Deltagerne får lære å kritisk vurdere økonomiske konsekvenser ved sirkulære produkter og tjenester, samt etiske sider ved grønnere forretningsdrift.

Hvem kan delta?

Dette er et praktisk kurs for næringslivsledere, hvor man på tvers av industrier og fagområder vil jobbe med case-oppgaver for å utvikle bærekraftige og sirkulære forretningsstrategier.

Programmet passer deg som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til sirkulær økonomi, forretningsmodell-innovasjon og gjennomføring av større omstillingsprosjekter. De som jobber med strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor vil også ha stort utbytte av dette kurset.

Video

Sirkulærøkonomi

Læringsmål

Under programmet skal deltakerne alene eller i grupper på inntil tre personer utarbeide et forslag til Business case. Caset skal omhandle et prosjekt som beskriver en utvikling i retning av mer sirkulærøkonomi fra typisk lineær økonomi.

Business caset skal inneholde en anbefalt løsning (nytt eller nye tiltak, eventuelt en ny forretningsmodell) som vil kunne bidra til å løse den beskrevne utfordringen. Business caset skal i tillegg inneholde en økonomisk analyse som angir forventet økonomisk effekt av den skisserte løsningen. 

Kurset beskriver norske og ledende internasjonale trender i virksomheter som har gjort sirkulære forretningsmodeller til et konkurransefortrinn for egen virksomhet gjennom å utvikle og markedsføre produkter og tjenester på nye måter. 

Faglige ressurser

Vi samarbeider med de beste hodene innen sirkulærøkonomi for å utvikle og gjennomføre et topplederprogram som skal gi norske ledere innsikt og kunnskap om mulighetene sirkulære forretningsmodeller og bærekraftige verdikjeder skaper for ulike bransjer og industrier.

Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes, a psychologist with PhD in economics, is a TED Global speaker, and serves as the director of Centre for Green Growth at the Norwegian Business School. An experienced foresight facilitator and academic, he’s also serial entrepreneur, including co-founding clean-tech company GasPlas.

Author of several books, among them Learning from the Future (2004, in Norwegian) Money & Soul (2009) and the “Outstanding Academic Title of 2015” award winning book: What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming (2015). Per Espen has the last year served as member of Norwegian Parliament.

Espen Skaldehaug

Senior Lecturer - Department of Accounting, Auditing and Business Analytics

Brandon Edgerton

Brendan is the Director of Circular Economy at the World Business Council for Sustainable Development, a global, CEO-led organization of over 200 companies working together to accelerate the transition to a sustainable world. Since joining WBCSD in Geneva in 2015, Brendan has contributed to over 10 publications on the circular economy. 

This list includes the “CEO Guide”, “8 Business Cases” and the “Practitioner’s Guide to the Circular Economy”.

Brendan most recently co-developed and launched Factor10, WBCSD’s circular economy program. Factor10 now has almost 40 members, spanning across 15 industries, 17 countries and responsible for over USD $2 trillion in annual turnover.
Brendan also contributed to the establishment of the Alliance to End Plastic Waste. In support of WBCSD, the founding strategic partner of the Alliance, Brendan co-represented WBCSD throughout the Alliance’s development and launch in January 2019.

Prior to joining WBCSD, Brendan worked in both green building and corporate sustainability. As a LEED Accredited Professional with a boutique consulting firm (Green Dinosaur) in Los Angeles, Brendan managed the certification process of over 15 projects. While in graduate school, Brendan worked at both Office Depot and Walt Disney Imagineering in their respective corporate sustainability teams. In these functions he identified potential energy efficiency and renewable energy investments, conducted LCAs and life cycle cost assessments, among other activities.
Brendan has an MBA from the Yale School of Management, a Master of Environmental Management from the Yale School of Forestry & Environmental Studies and a bachelor’s in Ecological Design from the University of California Santa Cruz.

Prof. Dr. Martin Stuchtey

Martin Stuchtey is the co-founder and managing partner of SYSTEMIQ, an organisation driving system change in clean energy, circular material solutions and sustainable land use. By addressing market failures in these areas, SYSTEMIQ aims to unlock economic opportunities that benefit business, society and the environment.

Prior to founding SYSTEMIQ, Martin worked at McKinsey for 20 years, most recently as Director of the Center for Business and Environment. In 2006, Martin Stuchtey co-founded McKinsey's Sustainability Practice, working with numerous corporate, government and social sector clients on the challenges of climate change, water scarcity, ocean degradation and resource depletion.

Over the last ten years, Martin has been leading many efforts to accelerate the transition towards circular industrial systems. Together with Dame Ellen MacArthur, he initiated the Circular Economy Initiative at the World Economic Forum and has provided expertise to numerous reports, articles, books and television broadcasts on the circular economy in general and a new plastic economy in particular.

He initiated the 2030 Water Resources Group and has been a long-time strategic advisor to the World Economic Forum. He is the author of the book “A Good Disruption – Redefining Growth in the Twenty-first Century.”

Martin Stuchtey served as a company commander in the German Alpine forces and worked as geologist in Southern Africa. He holds a BSc. Hons.-degree in economic geology/mineralogy from Rhodes University (South Africa), a master’s degree in business economics from WHU – Otto Beisheim School of Management (Germany), an MBA from Lancaster University (UK), and a PhD in regional economics from the Technical University of Dresden.

He is a professor for Resource Strategy and Management at Innsbruck University. He is married and has six children, he lives at Lake Starnberg in Germany and on his organic farm in Kollreid, Tirol.

 

 

Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes, a psychologist with PhD in economics, is a TED Global speaker, and serves as the director of Centre for Green Growth at the Norwegian Business School. An experienced foresight facilitator and academic, he’s also serial entrepreneur, including co-founding clean-tech company GasPlas.

Author of several books, among them Learning from the Future (2004, in Norwegian) Money & Soul (2009) and the “Outstanding Academic Title of 2015” award winning book: What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming (2015). Per Espen has the last year served as member of Norwegian Parliament.

Brandon Edgerton

Brendan is the Director of Circular Economy at the World Business Council for Sustainable Development, a global, CEO-led organization of over 200 companies working together to accelerate the transition to a sustainable world. Since joining WBCSD in Geneva in 2015, Brendan has contributed to over 10 publications on the circular economy. 

This list includes the “CEO Guide”, “8 Business Cases” and the “Practitioner’s Guide to the Circular Economy”.

Brendan most recently co-developed and launched Factor10, WBCSD’s circular economy program. Factor10 now has almost 40 members, spanning across 15 industries, 17 countries and responsible for over USD $2 trillion in annual turnover.
Brendan also contributed to the establishment of the Alliance to End Plastic Waste. In support of WBCSD, the founding strategic partner of the Alliance, Brendan co-represented WBCSD throughout the Alliance’s development and launch in January 2019.

Prior to joining WBCSD, Brendan worked in both green building and corporate sustainability. As a LEED Accredited Professional with a boutique consulting firm (Green Dinosaur) in Los Angeles, Brendan managed the certification process of over 15 projects. While in graduate school, Brendan worked at both Office Depot and Walt Disney Imagineering in their respective corporate sustainability teams. In these functions he identified potential energy efficiency and renewable energy investments, conducted LCAs and life cycle cost assessments, among other activities.
Brendan has an MBA from the Yale School of Management, a Master of Environmental Management from the Yale School of Forestry & Environmental Studies and a bachelor’s in Ecological Design from the University of California Santa Cruz.

Espen Skaldehaug

Senior Lecturer - Department of Accounting, Auditing and Business Analytics

Prof. Dr. Martin Stuchtey

Martin Stuchtey is the co-founder and managing partner of SYSTEMIQ, an organisation driving system change in clean energy, circular material solutions and sustainable land use. By addressing market failures in these areas, SYSTEMIQ aims to unlock economic opportunities that benefit business, society and the environment.

Prior to founding SYSTEMIQ, Martin worked at McKinsey for 20 years, most recently as Director of the Center for Business and Environment. In 2006, Martin Stuchtey co-founded McKinsey's Sustainability Practice, working with numerous corporate, government and social sector clients on the challenges of climate change, water scarcity, ocean degradation and resource depletion.

Over the last ten years, Martin has been leading many efforts to accelerate the transition towards circular industrial systems. Together with Dame Ellen MacArthur, he initiated the Circular Economy Initiative at the World Economic Forum and has provided expertise to numerous reports, articles, books and television broadcasts on the circular economy in general and a new plastic economy in particular.

He initiated the 2030 Water Resources Group and has been a long-time strategic advisor to the World Economic Forum. He is the author of the book “A Good Disruption – Redefining Growth in the Twenty-first Century.”

Martin Stuchtey served as a company commander in the German Alpine forces and worked as geologist in Southern Africa. He holds a BSc. Hons.-degree in economic geology/mineralogy from Rhodes University (South Africa), a master’s degree in business economics from WHU – Otto Beisheim School of Management (Germany), an MBA from Lancaster University (UK), and a PhD in regional economics from the Technical University of Dresden.

He is a professor for Resource Strategy and Management at Innsbruck University. He is married and has six children, he lives at Lake Starnberg in Germany and on his organic farm in Kollreid, Tirol.

 

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til kurset:

Ellen Heggelund
Business Developer Corporate, BI
Tlf: 464 10 086

Cecilie Foss-Sausjord
Manager Corporate, BI
Tlf: 902 00 738

Meld deg på

For å registrere deg som deltaker på programmet Sirkulære forretningsmodeller og bærekraftige verdikjeder, trenger vi noen personopplysninger. Vennligst fyll inn skjemaet under og klikk «Send»

 

Påmelding

Timeplan

Programmet gjennomføres over en periode på 8 måneder, med en kombinasjon av 2 samlinger med 3 dager i Oslo og 4 dager i Genève. Det holdes digitale moduler mellom samlingene, samt faglig diskusjon rundt bedriftsrelevante spørsmål. Det vil være tydelige broer mellom fysiske samlinger, nettsamlinger og gruppearbeid slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre, og leder frem til konkrete prosjektforslag til deltagernes bedrifter.

Kick-off på digital plattform: 10.02 - 25.02

 • Introduksjon av begrepet Sirkulærøkonomi
 • Presentasjon av prosjekt fra din bedrift, som du vil jobbe med  i løpet av kurset
 • Digitalt materiell publiseres
 • Interaktiv dialog mellom student faglige ressurser

Denne digitale modulen gjennomføres når du selv ønsker det før 1. modul

Modul 1: 25.02 - 27.02 

 • Sirkulærøkonomi: fra makro til micro, i lys av EU's arbeid 
 • Sirkulærøkonomi: strategier for konkurransefortrinn
 • Introduksjon til sirkulære verdikjeder og grønn vekst
 • Sirkulære og grønne innovasjoner - innovasjonsteori og praksis
 • Økonomisk analyse: eksterne og interne verdikjeder, grønn system design
 • Introduksjon til prosjektoppgaven

Faglige ressurser på modul 1 er førsteamanuensis Per Espen Stoknes og førstelektor Espen Skaldehaug ved Handelshøyskolen BI. 

Denne modulen gjennomføres på Handelshøyskolen BI - campus Oslo

Modul 2: tilgjengelig mars - september 2020

 • Sirkulære forretningsmodeller og bærekraftige verdikjeder
  • verdikjede
  • prosjektoppgave veiledning

Modul 3: tilgjengelig mars - september 2020

 • Konkretisering av eget sirkulært prosjekt
  • beslutninger
  • lean
  • fleksibilitet
  • prosjektoppgave veiledning

Modul 4: tilgjengelig mars - september 2020

 • Beregning av lønnsomhet i eget prosjekt
  • Kostnadsanalyse
  • Risiko og økonomisk risikohåndtering
  • Prosjektoppgave veiledning

Modul 5: 08.09 - 11.09 

 • Sirkulærøkonomiske prosjekter i World Business Coucil for Sustainable Development
 • Bedriftsbesøk med fokus på sirkulær design
 • SystemiQ og Ellen MacArthur Foundations' tilnærming ril sirkulærøkonomi 
 • Avanserte sirkulærøkonomiske spørsmål, inkludert beregning av lønnsomhet og usikkerhetsanslag
 • Arbeid med prosjektoppgaver og presentasjoner av disse

Faglige ressurser på modul 5 er Brendan Edgerton, Direktør for World Business Council for Sustainable Development og Martin Stuchtey, CEO i SystemiQ. 

Denne samlingen gjennomføres i Genève, Sveits

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Digital oppfølging: Deling av presentasjoner og prosjektoppgaver. Læringsutbytte for deltakerne og oppfølging av bedriftene. 

Pris: NOK 150.000 

Ved påmelding innen 20. januar 2020 koster kurset NOK 120.000

Prisen inkluderer hotellopphold i Genève

Påmeldingen er bindende. Det er begrenset antall plasser.