-
Spesialkurs

Styre­kompetanse 1, Innovasjon Norge Hordaland og Bergen Næringsråd

I samarbeid med Innovasjon Norge og Bergen Næringsråd, arrangerer BI dette kurset som gir kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier, som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor.

Sentralt i kurset er forståelsen for den praktiske organiseringen og prosessene i styrerommet, og for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser, -visjoner / strategier, bedriftens styringssystem, organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold.

EMNEOVERSIKT

 • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
 • Rollefordeling i styret
 • Samspillet mellom daglig leder, eiere, administrativ ledelse og styre
 • Rollekonflikter
 • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter (ASA, AS, ANS, Stiftelser)
 • Formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold
 • Lov om Aksjeselskaper av 1997 (Aksjeloven og Allmennaksjeloven)
 • Styrets overordnede ansvar og styrings verktøy: Visjoner, forretningside og hovedmål
 • Sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel som er av betydning forstyret
 • Styrets kontrollfunksjon
 • Gjennomføring av en strategisk prosess 

MÅLGRUPPE

Er du del av et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv, gir dette kurset grunnleggende kompetanse i styrearbeid.

"Eg har som ung leiar i arbeidslivet, samt som styreleiar i eiga bedrift eit stort behov for å skaffe meg kunnskap både innan styrearbeid, men også om styrefunksjonen i ei bedrift. Sidan oppstarten av selskapet mitt for 3 år sidan har vegen vorte til mens man gjekk, men no kjende eg eit stort behov for meir kompetanse innan organisering og styring av selskapet. Gjennom dyktige foredragshaldarar fekk eg innsikt i både teori og praksis, som er og vil være svært nyttig framover. Vi fekk også bygd eit nettverk blant mange dyktige personar frå heile fylket, som deltok på kurset. No gler eg meg berre til Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar som skal arrangerast."

Marius Strømmen

Grunder og daglig leder, Havfront AS

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: 21. mars 2018

Timeplan

1. samling: 21.03 - 23.03
2. samling: 14.05 - 15.05

Kursansvarlig

Kjell Standal