-
Studier og kurs

RVK - Regelverks­kompetanse for petroleums­næringen

RVK (Regelverkskompetanse) er et opplæringsprogram for petroleumsnæringen for å øke kunnskapen om regelverket og bevisstheten rundt kravene til helse, miljø og sikkerhet.

Logo til RVK

As from 2022 BI does not offer any programs related to RVK. BI are grateful for our long lasting cooperation but everything comes to an end.

For enquiries related to RVK please contact Hilde Rajput Selle in Norsk Industri – or Tommy Halvorsen in Equinor.