-
Skoleledelse

Open-to-Learning™ Leadership

Open-to-Learning™ Leadership hjelper ledere i skoler og barnehager å bygge tillit samtidig som man driver problemløsninger og skaper resultater. Balansen er krevende, men nå kan du lære hvordan på våre workshops i OTL™-Leadership!

LEDEREN HAR ALLTID RETT?

Har du opplevd at du i dialog med andre har lyttet for først og fremst gi et godt svar, mer enn å faktisk forsøke å forstå den andres perspektiv? Har du kanskje vært overbevist om at du har fasitsvaret, den eneste riktige løsningen eller kanskje til og med en bestemmelse eller regel som gir deg rett? Hvordan har denne holdningen påvirket dialogen? Har den hatt betydning for tilliten i relasjonen dere imellom?

Holdningen om at lederen har rett, er en vanlig fallgruve når ledere kommuniserer. Resultatet er at kommunikasjonen blir enveis og folk mister tilliten og motivasjonen til deg som leder. Det interessante spørsmålet er hvilke verdier og holdninger du har som gjør at du også havner i denne fallgruven?

TILLIT ER NØKKELEN I SKOLER OG BARNEHAGER

I skoler og barnehager er man avhengig av et velfungerende relasjoner mellom mennesker. Samspill mellom medarbeidere, foreldreutvalg, barnevern, helsevesen, NAV og andre er en nødvendig- og krevende del av hverdagen som leder. Evnen til å bygge tillit i disse relasjonene er dermed en kritisk lederferdighet. Slik tillit skapes i møtet mellom mennesker og i kommunikasjonen mellom dem.

OPEN-TO-LEARNING™ LEADERSHIP

Open-To-Learning™ (OTL) Leadership er en måte å tenke på, å være på og å handle på. OTL er utviklet av professor Viviane Robinson ved University of Auckland, Center for Educational Leadership (UACEL), og er basert på 30-års forskning på elevsentrert ledelse. Kjernen er å lære ledere å skape tillit på den ene siden og å skape resultater på den andre.

WORKSHOPS I OTL™LEADERSHIP

Handelshøyskolen BI har inngått et eksklusivt samarbeid med professor Viviane Robinson og er den første faste tilbyderen av workshops i OTL™ Leadership i Europa. Handelshøyskolen BI og UACEL har utdannet 15 håndplukkede ledere fra skole- og barnehagesektoren som har gjennomgått et intenst treningsopplegg for å bli akkrediterte OTL™-fasilitatorer. Disse fasilitatorene leder workshopene.

På våre workshops i Open-To-Learning™ Leadership får du muligheten til å bli kjent med deg selv bak dine egne handlinger. Med det som utgangspunkt vil du også kunne trene på hvordan du kan bli bedre på å bygge og bevare tillit i kommunikasjon. Workshopen er svært praktisk orientert der du i to dager trener aktivt på samtaler og får tilbakemelding fra andre ledere og våre akkrediterte OTL™-fasilitatorer.

Workshops i OTL™- Leadership passer for alle som utøver ledelse formelt eller uformelt i skoler og barnehager. Det være seg rektorer, inspektører, avdelingsledere, rådgivere, fagledere, styrere, eller pedagogiske ledere. 

For mer informasjon om OTL kontakt: 
Marit Kværnmo Aase 
e-post: marit.k.aase@bi.no 

SLIK GJENNOMFØRES EN OTL™-WORKSHOP

Våre to-dagers workshop er strukturert som følgende:  

Dag 1
Du vil bli introdusert for teorien bak Open-to-Learning™ (OTL™) Leadership og få hjelp til å forstå din lederstil i henhold til OTL™-verdiene. 

Dag 2
Du vil få muligheten til å praktisere og få individuell coaching og gruppecoaching. Du vil få tilbakemelding fra våre erfarne og akkrediterte fasilitatorer på praktiseringen av din lederstil, og hvordan du kan endre atferd for å utføre mer effektive samtaler.