-
Spesialkurs

Styre­kompetanse 1, Innovasjon Norge Hordaland og Bergen Næringsråd

I samarbeid med Innovasjon Norge og Bergen Næringsråd, arrangerer BI dette kurset som gir kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier, som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor.

Sentralt i kurset er forståelsen for den praktiske organiseringen og prosessene i styrerommet, og for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser, -visjoner / strategier, bedriftens styringssystem, organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold.

Emneoversikt

 • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
 • Rollefordeling i styret
 • Samspillet mellom daglig leder, eiere, administrativ ledelse og styre
 • Rollekonflikter
 • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter (ASA, AS, ANS, Stiftelser)
 • Formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets arbeid og den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold
 • Lov om Aksjeselskaper av 1997 (Aksjeloven og Allmennaksjeloven)
 • Styrets overordnede ansvar og styrings verktøy: Visjoner, forretningside og hovedmål
 • Sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel som er av betydning forstyret
 • Styrets kontrollfunksjon
 • Gjennomføring av en strategisk prosess 

Målgruppe

Er du del av et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv, gir dette kurset grunnleggende kompetanse i styrearbeid.

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: 21. mars 2018

Timeplan

1. samling: 21.03 - 23.03
2. samling: 14.05 - 15.05

Kursansvarlig

Kjell Standal