-
Executive Short Courses

Distribusjonskanaler

Dette kurset gir en innføring i markedsføring og markedsføringskanaler, med mål om å bli kjent med ulike samarbeidsformer og organiseringer i en forsyningskjede.

Dette kurset tilhører kursserien Logistikk og markedsføringskanaler.

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer står sentralt i dette kurset, som for eksempel valg mellom marked, hybrid og hierarki og mellom ulike former for kontrakter. Produktledelse handler om å forvalte en bedrifts produkter med sikte på å skape verdier for både bedriften og dens kunder. Etter endt kurs skal du kunne forklare de økonomiske, sosiale og politiske perspektivene for å analysere en markedsføringskanal, og du lærer om viktigheten av ulike eierstrukturer og måter å organisere forsyningskjeden på.

Hva lærer du?

  • Markedsføringsbegrepet
  • Servicenivåer og markedsdekning
  • Transaksjonskostnadsanalyse
  • Markedsføringskanaler; ulike servicenivåer og markedsdekning
  • Makt og konflikter
  • Produktledelse og produktportefølje
  • Marketing mix

Foreleser

Frode Solberg er høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI med spisskompetanse innen forretningsutvikling. Han har også lang erfaring fra næringsliv og offentlig sektor.

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

Timeplan og påmelding 

Datoer og påmelding kommer. 

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon