-
Executive Short Courses

Distribusjonskanaler

Dette kurset gir en innføring i markedsføring og markedsføringskanaler, med mål om å bli kjent med ulike samarbeidsformer og organiseringer i en forsyningskjede. Oppstart 30. september 2021.

Dette kurset tilhører kursserien Logistikk og markedsføringskanaler.

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer står sentralt i dette kurset, som for eksempel valg mellom marked, hybrid og hierarki og mellom ulike former for kontrakter. Produktledelse handler om å forvalte en bedrifts produkter med sikte på å skape verdier for både bedriften og dens kunder. Etter endt kurs skal du kunne forklare de økonomiske, sosiale og politiske perspektivene for å analysere en markedsføringskanal, og du lærer om viktigheten av ulike eierstrukturer og måter å organisere forsyningskjeden på.

HVA LÆRER DU?

 • Markedsføringsbegrepet
 • Servicenivåer og markedsdekning
 • Transaksjonskostnadsanalyse
 • Markedsføringskanaler; ulike servicenivåer og markedsdekning
 • Makt og konflikter
 • Produktledelse og produktportefølje
 • Marketing mix

FORELESER

Frode Solberg er høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI med spisskompetanse innen forretningsutvikling. Han har også lang erfaring fra næringsliv og offentlig sektor.

Slik fungerer det

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN og påmelding HØST 2021

 • Oppstart: 30. september 2021 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger: Mandager kl. 09-12: 04.10, 11.10 og 18.10

Påmeldingen er stengt.

 

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon