-
Executive Short Courses

Å bygge endringskapasitet

Hvordan kan organisasjoner utvikle evnen til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser? I dette kurset utvikler du en kritisk og reflektert forståelse av kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser.

Hvorfor å bygge endringskapasitet?

I løpet av kurset vil du ha utviklet forskningsbasert kunnskap om strategiske endringsprosesser og endringsledelse. I tillegg vil du få innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringsprosesser.

Kurset passer for deg som har en aktiv rolle i endringsprosesser, enten som leder eller medarbeider.

Hva lærer du?

  • Utvikle forskningsbasert kunnskap om strategiske endringsprosesser og endringsledelse

  • Få innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringsprosesser

  • Kunne analysere endringsutfordringer og planlegge endringsprosesser for å møte disse utfordringene

  • Kunne analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer

  • Utvikle en kritisk og reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online, og det gjøres ikke opptak på dette kurset. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.

"Kursets innhold var svært relevant i dagens komplekse samfunn, der ting endrer seg raskt og konstant. Det var spesielt lærerikt med diskusjoner rundt relevante case oppgaver, samt dyktige forelesere som skapte en god dynamikk i gruppen."

Susanne Lütken

Omni Activation Manager Reebok Norway

Foreleser

Bilde av Helene Loe Colman


Helene Loe Colman er professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Hennes ekspertområder er endringsledelse, organisasjonsidentitet, oppkjøp og fusjoner, samt strategi og internasjonal ledelse.

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og Påmelding

  • Planlagt oppstart 2024

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon