-
Executive Short Courses

Bærekraft og felles verdiskapning

Verdiskapning gjennom konkurranse eller samarbeid? Kurset Bærekraft og felles verdiskapning tar for seg samspillet mellom strategi, verdiskapning og bærekraft med vekt på partnerskap (FNs bærekraftsmål 17).

Hvorfor Bærekraft og felles verdiskapning?

Ideen om verdiskapning gjennom partnerskap overføres til organisasjonsnivå og fokuserer på hvordan bedrifter og andre virksomheter kan skape verdi sammen. Formålet er å bli bedre sammen med andre, heller enn å bli bedre enn andre. I kurset jobber vi med rammeverk og verktøy som anerkjenner gjensidig avhengighet mellom virksomheter og samskaping av verdier.

Kurset Bærekraft og felles verdiskapning passer for deg som tilhører en organisasjon der partnersamarbeid er del av forretningsmodellen. 

Emneoversikt

  • Strategi – verdiskapning - bærekraft
  • Strategi = verdiskapning gjennom konkurranse eller samarbeid?
  • Perspektiv på verdiskapning og ressursanalyser
  • Klassisk ressursanalyse (fokus på konkurranse), introduksjon til interaktiv ressursanalyse og interaktiv ressursanalyse i praksis
  • Konkurransestrategi, samarbeidsstrategi og bærekraft
  • Noen sentrale reguleringer knyttet til bærekraft

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med en digital tre-timers nettforelesninger via Zoom per uke. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Foreleser

Lars Huemer er professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Han forsker på interorganisatoriske relasjoner der tillit og identitet ofte er kjerneelementer og underviser i strategisk ledelse og supply management med vekt på betydningen av business for både økonomisk og sosial utvikling.

Profilbilde av Lars Huemer

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Søknadsfrist: 31. mars
  • Oppstart: 02. april (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 09.04, 16.04 og 23.04. Kl. 13:00-16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon