-
Executive Short Courses

Bærekraft og felles verdiskapning

Verdiskapning gjennom konkurranse eller samarbeid? Kurset Bærekraft og felles verdiskapning tar for seg samspillet mellom strategi, verdiskapning og bærekraft med vekt på partnerskap (FNs bærekraftsmål 17).

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraft i daglig drift. Tilhørende kurs i serien Bærekraft basics og Sirkulærøkonomi og nye muligheter

HVORFOR BÆREKRAFT OG FELLES VERDISKAPNING?

Ideen om verdiskapning gjennom partnerskap overføres til organisasjonsnivå og fokuserer på hvordan bedrifter og andre virksomheter kan skape verdi sammen. Formålet er å bli bedre sammen med andre, heller enn å bli bedre enn andre.  I kurset jobber vi med rammeverk og verktøy som anerkjenner gjensidig avhengighet mellom virksomheter og samskaping av verdier.

EMNEOVERSIKT

 • Strategi – verdiskapning - bærekraft
 • Strategi = verdiskapning gjennom konkurranse eller samarbeid?
 • Perspektiv på verdiskapning og ressursanalyser
 • Klassisk ressursanalyse (fokus på konkurranse), introduksjon til interaktiv ressursanalyse og interaktiv ressursanalyse i praksis
 • Konkurransestrategi, samarbeidsstrategi og bærekraft
 • Noen sentrale reguleringer knyttet til bærekraft

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

SLIK FUNGERER DET

Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.


ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner.

FORELESER

Lars Huemer er professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Han forsker på interorganisatoriske relasjoner der tillit og identitet ofte er kjerneelementer og underviser i strategisk ledelse og supply management med vekt på betydningen av business for både økonomisk og sosial utvikling.

Lars Huemer

BETALING

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN OG PÅMELDING

 • Søknadsfrist: 11. april 2023 
 • Oppstart: 14. april 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger: 18.04, 25.04 og 02.05. Kl. 13:00-16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon

+ Se timeplan
 • Oslo

  Vår 2023

  • 1. samling: 18 april
  • 2. samling: 25 april
  • 3. samling: 02 mai