-
Executive Short Courses

Bærekraft og kommunikasjon

Kurset gir deg innsikt i forholdet mellom medier og kommunikasjon og de miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonene av bærekraft.

Hvorfor Bærekraft og kommunikasjon?

Virksomheter som bidrar til grønn omstilling, må være i forkant av regelverk og politiske føringer og bli lagt merke til. I dette kurset ser vi på forholdet mellom strategi og kommunikasjon, samt hvordan barrierer for bærekraftig omstilling må møtes med løsninger gjennom å informere, veilede og påvirke til bærekraftig adferd for å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn. 

Kurset Bærekraft og kommunikasjon passer for alle som har en rolle i virksomhetens kommunikasjonsarbeid knyttet til bærekraft. 

Hva lærer du

  • Kunnskap om prinsipper for strategisk kommunikasjons- og medieplanlegging av bærekraftige virksomheter, produkter og tjenester
  • Kjenne til kravene for bærekraft- og ESG-rapportering
  • Bidra med planlegging, utforming og gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter om bærekraftig omstilling 

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Forelesere i kurset

Foreleser Cecilie Staude

Cecilie Staude, Høyskolelektor - Institutt for markedsføring  

Foreleser Eivind Kristoffersen

Eivind Kristoffersen, Senior Manager PhD, bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering i Footprint – del av Sopra Steria

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan

Datoer og påmelding kommer.

Praktisk informasjon