-
Executive Short Courses

Bærekraftig finans

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I kurset Bærekraftig finans vil du lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene.

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraftig finans.

Hvorfor bærekraftig finans?

Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor hensynta dette for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller. Bærekraftig Finans er et kort nettkurs som nettopp ser på de nevnte utfordringene. 

I løpet av kurset vil du også lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene. Mer spesifikt skal vi se på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskaping. Deretter fokuserer vi på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer. 

Emneoversikt

 • Bærekraftsbegrepet fra Brundtland-kommisjonen til FNs bærekraftmål og Planet Boundaries
 • De ulike delene av bærekraftsbegrepet: bærekraftig utvikling, bærekraftig finans og bærekraftige forretningsmodeller 
 •  De ulike nivåene av bærekraftig finans
 • Eksternaliteter og Internalisering
 • Eierstyring (Corporate Governance) og bærekraft
 • Strategivalg og forretningsmodellers rolle i omstilling til bærekraftig virksomhet
 •  Investering og langsiktig verdiskaping
 • Bank og nye vurderinger for utlån
 • Forsikringsmarkedet og langsiktig risiko

 

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.

Slik fungerer det

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

Timeplan og påmelding

Datoer og påmelding kommer. 

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon