-
Executive Short Courses

Bærekraftig utvikling og finans

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I kurset Bærekraftig utvikling og finans vil du lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene.

Dette kurset tilhører kursserien Bærekraftig finans, og er utviklet i samarbeid med Finansnæringen.

HVORFOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG FINANS?

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. 

I løpet av dette kurset vil man lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene. Vi skal se på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskapning. Deretter fokuseres det på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer. 

EMNEOVERSIKT

  • Bærekraftsbegrepet fra Brundtland-kommisjonen til FNs bærekraftmål og Planet Boundaries
  • De ulike delene av bærekraftsbegrepet: bærekraftig utvikling, bærekraftig finans og bærekraftige forretningsmodeller
  • Tradisjonelle økonomiske modeller og hvordan disse må oppdateres – det finansielle systemets rolle

HVEM PASSER KURSET FOR?

Alle de tre kursene i serien Bærekraftig Finans er grunnleggende for å forstå bærekraft i en finansiell kontekst. Det passer for alle i finansbransjen og for deg som har interesse for temaene eller er i en rolle der du har mye dialog med finansielle institusjoner.  

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, for eksempel video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

FORELESERE

Bilde av Kjell Jørgensen

Kjell Jørgensen er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI.

Bilde av Geir Høidal Bjønnes

Geir Bjønnes er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er tilknyttet Stockholm Institute for Financial Research. Bjønnes har medforfattet bøkene Finansiell risikostyring og Globale penger.

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN og påmelding

  • Søknadsfrist: 12. september 2023 
  • Oppstart: 14. september 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 21.09, 28.09 og 05.10. Kl. 13:00-16:00

Praktisk informasjon