-
Executive Short Courses

Bærekraftig utvikling og finans

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I kurset Bærekraftig utvikling og finans vil du lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene.

Dette kurset er utviklet i samarbeid med Finansnæringen.

Hvorfor Bærekraftig utvikling og finans?

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. 

I løpet av dette kurset vil man lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene. Vi skal se på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskapning. Deretter fokuseres det på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer. 

Emneoversikt

  • Bærekraftsbegrepet fra Brundtland-kommisjonen til FNs bærekraftmål og Planet Boundaries
  • De ulike delene av bærekraftsbegrepet: bærekraftig utvikling, bærekraftig finans og bærekraftige forretningsmodeller
  • Tradisjonelle økonomiske modeller og hvordan disse må oppdateres – det finansielle systemets rolle

Hvem passer kurset for?

Kurset vil gi en grunnleggende forståelse av bærekraft i en finansiell kontekst. Det passer for alle i finansbransjen, for deg som har interesse for temaene eller for deg som er i en rolle der du har dialog med finansielle institusjoner.  

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Forelesere

Bilde av Kjell Jørgensen

Kjell Jørgensen er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI.

Bilde av Geir Høidal Bjønnes

Geir Bjønnes er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er tilknyttet Stockholm Institute for Financial Research. Bjønnes har medforfattet bøkene Finansiell risikostyring og Globale penger.

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

Datoer og påmelding kommer.

Praktisk informasjon