-
Executive Short Courses

Bærekraftstrategi og forretningsutvikling

Kurset gir deg en introduksjon til hvordan krav til bærekraftig omstilling påvirker forretningsmodeller, valg av strategi og innovasjon.

Hvorfor Bærekraftstrategi og forretningsutvikling?

I møte med økte forventninger til bærekraftig utvikling, rask teknologiutvikling og endrede kundepreferanser utfordres tradisjonelle forretningsmodeller. Samtidig forventer investorer, myndigheter og andre interessenter stadig større åpenhet og informasjon om hva virksomheter faktisk gjør knyttet til bærekraftig utvikling. Da blir det avgjørende å ta riktige strategiske valg og snu utfordringer til muligheter for innovasjon, vekst og lønnsomhet.

Kurset passer for deg som har en aktiv rolle omstillingsarbeid, enten som leder eller medarbeider. 

Hva lærer du

  • Kunnskap om menneskelige, teknologiske og organisatoriske betingelsene for bærekraftig omstilling
  • Sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraftig og verdiskapende forretningsmodeller 
  • Påvirke arbeidet med strategi og utvikling av tiltak, og sikre at hensynet til bærekraft blir en del av strategiske beslutninger for innovasjon og virksomhetsutvikling

 

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng. 

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.  

Foreleserer i kurset

Foreleser Cecilie Staude

 

Cecilie Staude, Høyskolelektor - Institutt for markedsføring  

Eivind Kristoffersen foreleser i faget

Eivind Kristoffersen, Senior Manager PhD, bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering i Footprint – del av Sopra Steria

 

 

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

Datoer og påmelding kommer.

Praktisk informasjon