-
Executive Short Courses

Bærekrafts­utfordringer i selskaper

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. I kurset Bærekraftsutfordringer i selskaper, skal vi se på hvordan selskaper i større grad må sette sitt avtrykk i samfunnet.

Dette kurset er utviklet i samarbeid med Finansnæringen.

Hvorfor Bærekrafts­utfordringer i selskaper?

I dette kurset skal vi se på hvordan selskaper i større grad bør internalisere sitt avtrykk i samfunnet, dvs. f.eks. prislegge eller på andre måter iverksette tiltak for å minimere negative konsekvenser, slik som CO2-utslipp. 

Kurset vil vi ta for seg en rekke problemstillinger, slik som hvordan eierstyring (Corporate Governance) kan tilpasses og hvordan institusjonelle eiere kan bidra til at selskapet når langsiktige bærekraftsmål. Kurset vil også gå inn på hva bærekraftsmål har å si for strategivalg og forretningsmodeller, og hvordan det er mulig å synliggjøre mål, status og utvikling gjennom integrert rapportering. 

Emneoversikt

  • Eksternaliteter og Internalisering
  • Eierstyring (Corporate Governance) og bærekraft
  • Institusjonelle investorers rolle og bærekraft
  • Strategivalg og forretningsmodellers rolle i omstilling til bærekraftig virksomhet
  • Synliggjøre av mål, status og utvikling i forhold til bærekraftsmål gjennom integrert rapportering

Hvem passer kurset for?

Kurset Bærekraftsutfordringer passer for alle i finansbransjen, for deg som er i en rolle der du har mye dialog med finansielle institusjoner, eller for deg som har interesse for bærekraftsutfordringer. 

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng. 

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.  

Forelesere

Bilde av Kjell Jørgensen

Kjell Jørgensen er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI.

Bilde av Geir Gjønnes

Geir Bjønnes er Førsteamanuensis på Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er tilknyttet Stockholm Institute for Financial Research. Bjønnes har medforfattet bøkene Finansiell risikostyring og Globale penger.

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding 

  • Planlagt oppstart 2024

Praktisk informasjon