-
Gratis kompetanseheving

Digital forretningsforståelse - 7,5 studiepoeng

Digital forretningsforståelse er et av kompetanseområdene som er blant de aller mest etterspurte i dagens arbeidsmarked. For å lykkes med endring mot økt digital forretningsforståelse, må både kunnskap om hva som skaper endringen og hvordan den påvirker bransjen man opererer i, være til stede. Det er avgjørende å skaffe innsikt i hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheten, og forstå hvordan digitalisering, automatisering og store data (Big Data) påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift.

HVA LÆRER DU?

  • Hvordan påvirker digitalisering, automatisering og store data forretningsmodeller, forretningsdrift, beslutninger og ulike potensielle gevinster?  
  • Datadrevet kommunikasjon og markedsføring: Få kunnskap om hvordan bruk av teknologi endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring. 
  • Kunne bruke innsikt fra store data til å utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme. 
  • Kunnskap og ferdigheter om den digitale kunden og Social CRM: hvordan kan virksomheter bruke teknologi til å skaffe seg ny kundeinnsikt og gi en bedre kundeopplevelse?  
  • Digital økonomi: Kunne forstå forretningsmodeller og forretningsutvikling for digitalisert forretningsdrift, reduserte transaksjonskostnader og nettverkseffekter. Hvilke operative oppgaver må gjennomføres for å oppnå gevinst og konkurransefortrinn?
  • Utvikle evne til å se etiske dilemmaer og vurdere konsekvenser i planlegging og gjennomføring av tiltak. 
  • Personvern: Innsikt i hvilke hensyn en virksomhet må ta for å beskytte privatlivet til kunder og andre typer av brukere.

FORELESERE

Det er to forelesere i kurset. Høyskolelektor Cecilie Staude underviser i en rekke kurs og programmer på BI og har lang erfaring med ulike typer studentgrupper – både de unge uten arbeidserfaring og de med erfaring fra arbeidslivet. Den andre er førstelektor Tarjei Heggernes, fra Campus Bergen, som har digitalisering som sin spisskompetanse.

HVORDAN FUNGERER DET?

Kurset er dimensjonert for deltidsgjennomføring med et omfang på 25% av fulltidsprogresjon. Undervisningen er modulbasert med to digitale todagers samlinger på Zoom til oppsatte tider i kursperioden, som det gjøres opptak av. I tillegg kommer arbeid med pensumlitteratur og læringsressurser på den digitale læringsplattformen.

Eksamensformen er prosjektoppgave som kan løses individuelt eller inntil tre deltakere sammen. Det er mulig å tilpasse den til ditt eget interessefelt, som kan forsterke læringsutbyttet og nytteverdi i forbindelse med jobbsøk.

TIMEPLAN

Oppstart: 8. september 2021 (læringsplattformen Its learning åpner)

Nettsamlinger: (Alle dager kl. 09.00 – 16.00)

  • 15.09 - 16.09
  • 01.11 - 02.11

Eksamen: Innlevering av prosjektoppgaven 6. desember. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng.

 

Studietilbudet er avsluttet. Nettsiden vil bli oppdatert dersom BI i samarbeid med myndighetene får anledning til å gi et nytt tilbud.

HVEM KAN SØKE?

Kurset passer for gruppen unge arbeidsledige og øvrige ledige og permitterte som har behov for ny, oppdatert kunnskap om hvordan en virksomhet kan utnytte digitalisering for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn. Målgruppen kan ha utdanning eller arbeidserfaring fra tidligere innen et bredt spekter av fagområder og utdanningsnivå.

Kurset er gratis – ingen studieavgift eller eksamensavgift, men du må selv kjøpe pensumlitteraturen som du får oversikt over etter at du har blitt tatt opp på kurset.

SLIK SØKER DU

Det er inntil 100 studieplasser på kurset, og vi tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge det er ledige plasser.

Opptakskrav til kurset er generell studiekompetanse. Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse. Her er mer informasjon om opptakskravene.

Påmeldingen er stengt

 

KONTAKT OSS

Har du noen spørsmål om kurstilbudene kan du få snakke med en av våre flinke veiledere på InfoHub.