-
Executive Short Courses

Digital Strategi

I dette kurset ser vi på utviklingen av digitaliseringens plass i strategiprosesser og hvordan plattformøkonomien med fokus på virksomhetens forretningssystemer kan støtte verdiskapingen i virksomheter.

Dette kurset er en del av kursserien Digital ledelse og strategi. Tilhørende kurs i serien er Organisere for digital innovasjon og Digitalisering og endringskapasitet

En velutviklet digital strategi er avgjørende for at virksomheter skal utvikle seg og overleve, og digitalisering har store konsekvenser for all forretningsdrift. Denne kursserien består av tre hovedtemaer: Organisering og metoder for digital innovasjon, endringskapasitet og digitaliseringens plass i strategiprosesser. 

 OM KURSET

Kurset Digital Strategi tar sikte på å gi deg kunnskap om hvordan digitalisering påvirker strategiprosesser og betydningen av å utvikle en solid digital strategi. Gjennom kurset vil du lære hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i forhold til digitalisering, samt identifisere ulike typer data og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.

Kurset gir også en oversikt over digital forretningsstrategi og konkurransekrefter. Ved slutten av kurset vil du oppnå en dypere forståelse av digital strategi samt være i stand til å anvende dette i en virksomhet.

HVA LÆRER DU?

  • Kunne forklare hvordan den raske teknologiutviklingen har påvirket måten man tenker strategi på.
  • Forstå begrepet forretningsmodell og være i stand til å utforske mulige endringer i forretningsmodellen basert på nye digitale teknologier.
  • Kunne redegjøre for hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i en digitaliseringsstrategi.
  • Kunne redegjøre for ulike typer aktører som finnes i en plattform eller et økosystem og hvilke roller de ulike aktørene har.
  • Kunne identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelig i og utenfor virksomheten og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.

GJENNOMFØRING

Kurset har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

SLIK FUNGERER DET

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

FORELESER

Bilde av Ragnvald Sannes
Ragnvald Sannes har en lisensiatgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøyskolen i Stockholm og en mastergrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han jobber innenfor området Information Technology Management og fokuserer på forholdet mellom virksomhet og informasjonsteknologi.

BETALING

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN OG PÅMELDING

  • Nettforelesninger: 25.01, 01.02 og 08.02. Kl. 09:00-12:00

Praktisk informasjon