-
Executive Short Courses

Digital Strategi

I dette kurset ser vi på utviklingen av digitaliseringens plass i strategiprosesser og hvordan plattformøkonomien med fokus på virksomhetens forretningssystemer kan støtte verdiskapingen i virksomheter.

Hvorfor Digital Strategi?

En velutviklet digital strategi er avgjørende for at virksomheter skal utvikle seg og overleve, og digitalisering har store konsekvenser for all forretningsdrift. Kurset Digital Strategi tar sikte på å gi deg kunnskap om hvordan digitalisering påvirker strategiprosesser og betydningen av å utvikle en solid digital strategi.

Gjennom kurset vil du lære hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i forhold til digitalisering, samt identifisere ulike typer data og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.

Kurset gir også en oversikt over digital forretningsstrategi og konkurransekrefter. Ved slutten av kurset vil du oppnå en dypere forståelse av digital strategi samt være i stand til å anvende dette i en virksomhet.

Kurset passer spesielt godt for deg som har en rolle i strategiprosesser, enten som leder eller medarbeider. 

Hva lærer du?

  • Kunne forklare hvordan den raske teknologiutviklingen har påvirket måten man tenker strategi på.
  • Forstå begrepet forretningsmodell og være i stand til å utforske mulige endringer i forretningsmodellen basert på nye digitale teknologier.
  • Kunne redegjøre for hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i en digitaliseringsstrategi.
  • Kunne redegjøre for ulike typer aktører som finnes i en plattform eller et økosystem og hvilke roller de ulike aktørene har.
  • Kunne identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelig i og utenfor virksomheten og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Foreleser

Bilde av Ragnvald Sannes
Ragnvald Sannes har en lisensiatgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøyskolen i Stockholm og en mastergrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han jobber innenfor området Information Technology Management og fokuserer på forholdet mellom virksomhet og informasjonsteknologi.

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Søknadsfrist: 27. februar
  • Oppstart: 29. februar (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 07.03, 14.03 og 21.03. Kl. 09:00 - 12:00

Praktisk informasjon