-
Executive Short Courses

Digitalisering for bærekraft

Kurset gir deg innsikt i hvordan digitale løsninger kan bidra til en sirkulærøkonomi basert på fornybare ressurser som styrker konkurransefortrinn og fremmer bærekraftig vekst.

Hvorfor Digitalisering for bærekraft?

I dette kurset får du en innføring i hvordan digitalisering, automatisering og kunstig intelligens kombinert med samfunns- og miljøansvar påvirker evne til å realisere FNs bærekraftsmål og kan bidra til en sirkulærøkonomi som styrker konkurransefortrinn og fremmer bærekraftig vekst.

Kurset passer for de som har en rolle i utviklingsarbeid med digitalisering som løsning. 

Hva lærer du

  • Kunnskap om hvordan digitalisering og muliggjørende teknologier som kan fungere som en katalysator for bærekraftsarbeid og styrke innovasjonsevne
  • Identifisere bærekraftig og verdiskapende muligheter gjennom sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet
  • Påvirke arbeidet med digital strategi og sikre at hensynet til bærekraft blir en del av strategiske beslutninger for datadrevet virksomhetsutvikling

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Forelesere i kurset

Foreleser i faget Cecilie Staude

Cecilie Staude, Høyskolelektor - Institutt for markedsføring  

Forelser Eivind Kristoffersen

Eivind Kristoffersen, Senior Manager PhD, bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering i Footprint – del av Sopra Steria

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Søknadsfrist: 03. februar
  • Oppstart: 05. februar (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 12.02, 19.02, 26.02. kl 13.00-16.00

Praktisk informasjon