-
Executive Short Courses

Økonomistyring og strategi

I dette kurset lærer du om sammenhengen mellom bedriftsøkonomiske beslutninger og virksomhetens overordnede mål. Etter endt kurs skal du kunne gjennomføre bedriftsøkonomiske kalkulasjoner for valg mellom ulike handlingsalternativ.

Dette kurset tilhører kursserien Økonomi og forretningsforståelse.
Tilhørende kurs i serien Optimale verdikjeder og leanledelse og Sirkulær økonomi og konkurransekraft 

Økonomistyring handler om å fatte best mulige bedriftsøkonomiske beslutninger, men det handler også om å styre mot vedtatte mål. 

HVA LÆRER DU?

  • Bedriftsøkonomisk logikk, bedriftsøkonomiske beslutninger og sammenhengen til virksomhetens strategi
  • Forretningsøkonomi og beslutninger, praktiske kalkulasjoner
  • Økonomistyring, modellering, målstyring, valg av KPIer (Kritiske Prestasjonsindikatorer)

HVEM PASSER KURSET FOR?

Dette kurset passer for deg som trenger oppdatert kunnskap for å operere i en krevende markedssituasjon:

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, for eksempel video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

FORELESER

Espen Skaldehaug

Espen Skaldehaug er førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Han er fagansvarlig og bidragsyter på en rekke kurs og program ved Handelshøyskolen BI innenfor fagområdet foretaksøkonomi, det være seg Executive Master of Managementkurs og/eller andre fordypningskurs. Skaldehaug har gjennomført godt over 100 skreddersydde undervisningsprogram i norske virksomheter er i tillegg involvert i undervisning i utlandet.

Skaldehaug er mye benyttet som foreleser, inspirator og samtalepartner i både privat og offentlig sektor, og har i den forbindelse mottatt en rekke undervisningspriser. Skaldehaug er utdannet ved Universitet i Linköping, studieretning for industriell økonomi.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN OG PÅMELDING 

  • Søknadsfrist: 21. januar 2023
  • Oppstart: 01. februar 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 06.02 kl. 13:00-15:00, 13.02 kl. 13:00-16:00, 20.02 kl. 13:00-16:00 og 27.02 kl. 13:00-14:00. 

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon