-
Executive Short Courses

Prosjektplanlegging og prosjektorganisering

I dette kurset lærer du å lage gode og gjennomførbare planer for prosjekt, og hvorledes et prosjekt organiseres for å lykkes.

Hvorfor Prosjektplanlegging og prosjektorganisering?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. I dette kurset lærer du både om prinsipper, men ikke minst får du konkrete verktøy og teknikker for å planlegge prosjekter på en god måte. Kurset har en dynamisk tilnærming til prosjekt som arbeidsform, og inkluderer ulike typer prosjekter og bransjer - både smidig og mer klassiske prosjektformer. 

Kurset passer for alle som er involvert i prosjektarbeid – enten som leder eller prosjektdeltaker. 

Hva lærer du?

  • Forstå viktige planleggingsprinsipper.
  • Beherske overordnet planlegging av prosjektet, med vekt på milepæl-planlegging.
  • Kunne lage og bruke ansvarskart på forskjellige nivå i prosjektarbeidet.
  • Kjenne til forskjellige sentrale prinsipper for organisering av prosjekter og forstå ekstern og intern organisering av prosjekter.
  • Være kjent med de forskjellige rollene i prosjektarbeidet, og hva de innebærer.

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.

Foreleser

Foreleser Tore Aalberg Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

"Kurset har gjort meg tryggere på hva jeg vil fokusere videre på i min kompetansebygging. Prosjektlederkurset har gitt meg muligheter til å formalisere og styrke prosjektlederkompetansen, som igjen gir litt større muligheter ved et karriereskifte."

Anita Aaserød

Markedssjef i Bache-Gabrielsen Norge AS

"Jeg ønsket å forsterke min kompetanse med oppdatert kunnskap innen prosjektledelse. Kurset Prosjektledelse ved BI var overraskende interessant og nyttig for meg. Kurset hjalp meg til å tenke nytt om erfaringen og danne en klarere forståelse av hvordan man lykkes med å implementere prosjektet."

Olga Medvedeva

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Timeplan og påmelding

  • Planlagt oppstart 2024

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon