-
Executive Short Courses

Prosjektplanlegging og prosjektorganisering

I dette kurset lærer du å lage gode og gjennomførbare planer for prosjekt, og hvorledes et prosjekt organiseres for å lykkes.

Dette kurset tilhører kursserien Prosjektledelse. Tilhørende kurs i serien Prosjektbegrepet og prosjektetablering og Prosjektstyring 

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Hva lærer du?

  • Forstå viktige planleggingsprinsipper.
  • Beherske overordnet planlegging av prosjektet, med vekt på milepæl-planlegging.
  • Kunne lage og bruke ansvarskart på forskjellige nivå i prosjektarbeidet.
  • Kjenne til forskjellige sentrale prinsipper for organisering av prosjekter og forstå ekstern og intern organisering av prosjekter.
  • Være kjent med de forskjellige rollene i prosjektarbeidet, og hva de innebærer.

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

FORELESER

Foreleser Tore Aalberg Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

"Da pandemien inntraff sto jeg overfor en endring i arbeidssituasjonen. Jeg hadde lenge vurdert å ta etterutdanning, og BIs kurs gjorde det mulig å fylle på med kompetanse på flere områder parallelt, slik at jeg nå er tryggere på hva jeg vil fokusere videre på i min kompetansebygging. Prosjektlederkurset har gitt meg muligheter til å formalisere og styrke prosjektlederkompetansen, som igjen gir litt større muligheter ved et karriereskifte."

Anita Aaserød

Markedssjef i Bache-Gabrielsen Norge AS

"Jeg ønsket å forsterke min kompetanse med oppdatert kunnskap innen prosjektledelse. Kurset Prosjektledelse ved BI var overraskende interessant og nyttig for meg. Kurset hjalp meg til å tenke nytt om erfaringen og danne en klarere forståelse av hvordan man lykkes med å implementere prosjektet."

Olga Medvedeva

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN og påmelding

  • Søknadsfrist: 22. februar 2023
  • Oppstart: 27. februar 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 02.03, 13.03 og 20.03. Kl. 13:00 - 16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon