-
Executive Short Courses

Strategiske valg og forretningsmodeller

Strategiske valg handler om å velge retning for en virksomhet basert på analyser av omgivelsene og egne ressurser. I dette kurset tar vi for oss utviklingen av ulike forretningsmodeller.

Dette kurset tilhører kursserien Strategi i praksis. Tilhørende kurs i serien Strategisk implementering og Strategiske analyser.

Det er en fordel om du har tatt kurset Strategiske analyser først - men du kan også velge å ta dette separat. 

Om kurset

Det er flere måter å tenke verdiskaping på enn en ren verdikjede. Og i dag er det også viktig å få med seg hvilken betydning digitaliseringen har i valg av overordnet strategi. Hvilken risiko er man villig til å ta? Hvor finnes det unike som gjør at akkurat din virksomhet velges?

HVA LÆRER DU?

  • Redegjøre for utviklingen av forretningsmodeller
  • Begrunne et strategisk valg

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, for eksempel video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk.

SLIK FUNGERER DET

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

FORELESER

Bilde av Ann-Mari Albretsen

Ann-Mari Albertsen er tilknyttet Institutt for Strategi og Entreprenørskap. Hun har lang erfaring fra strategiarbeid og har jobbet med prosesser både for etablerte internasjonale konsern og oppstarts virksomheter.

"På et knapt halvår har kurset gitt meg en grunnleggende forståelse av hva som driver beslutninger og bestemmer retningen til banken jeg er ansatt i. Kurset har gitt meg kunnskap om analysemodeller som er enkle å anvende i praksis, og som vil være til stor hjelp med å heve mitt generelle nivå som ansatt."

Joakim Håland

Sales & Marketing Coordinator i Resurs Bank

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN og påmelding

  • Søknadsfrist: 15. oktober 2023
  • Oppstart: 17. oktober 2023 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 24.10, 31.10 og 06.11. Kl. 13:00-16:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon