-
Executive Short Courses

Strategiske valg og forretningsmodeller

Strategiske valg handler om å velge retning for en virksomhet basert på analyser av omgivelsene og egne ressurser. I dette kurset tar vi for oss utviklingen av ulike forretningsmodeller.

Hvorfor Strategiske valg og forretningsmodeller?

Det er flere måter å tenke verdiskaping på enn en ren verdikjede. I dag er det viktig å forstå hvilken betydning digitaliseringen har for valg av overordnet strategi, og påvirker virksomhetens ressurser og ytre omgivelser. Hvilken risiko er man villig til å ta? Hvor finnes det unike, som gjør at akkurat din virksomhet velges av kunden?

Kurset passer for alle som har en rolle i forbindelse med strategiarbeidet - enten som leder eller medarbeider, uavhengig av bransje. 

Hva lærer du?

  • Redegjøre for utviklingen av forretningsmodeller
  • Begrunne et strategisk valg

Gjennomføring

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format. Kurset har en varighet på totalt tre uker, med 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne her. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester med mer.

Etter fullført kurs vil du motta et deltakerbevis i form av en digital badge. Denne kan du enkelt lagre og dele på LinkedIn eller dine sosiale nettverk. 

Eksamensordning

Fra vårsemesteret 2024 går vi bort fra at alle kursene inngår i en serie på tre kurs. Det innebærer at alle kurs tilbys uavhengig av hverandre. Vi faser ut eksamensordningen som innebar muligheten til å søke opptak og formalisere med eksamen og 7,5 studiepoeng hvis du har gjennomført tre kurs innen en kursserie. Dersom kurs med studiepoeng er viktig for deg, oppfordrer vi til å velge fra BIs portefølje av kurs med studiepoeng. 

Det blir en overgangsordning med mulighet til å gjennomføre eksamen i vårsemesteret 2024, dersom du kvalifiserer for det i løpet av høstsemesteret 2023. Du vil bli kontaktet i slutten av januar dersom dette gjelder deg. Søknadsfrist er 25. februar 2024.  

Foreleser

Bilde av Ann-Mari Albretsen

Ann-Mari Albertsen er tilknyttet Institutt for Strategi og Entreprenørskap. Hun har lang erfaring fra strategiarbeid og har jobbet med prosesser både for etablerte internasjonale konsern og oppstarts virksomheter.

"På et knapt halvår har kurset gitt meg en grunnleggende forståelse av hva som driver beslutninger og bestemmer retningen til banken jeg er ansatt i. Kurset har gitt meg kunnskap om analysemodeller som er enkle å anvende i praksis, og som vil bidra til å heve mitt generelle nivå som ansatt."

Joakim Håland

Sales & Marketing Coordinator i Resurs Bank

Betaling

Pris per kurs er 6950,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon