-
Kurs bachelornivå

Anvendt makroøkonomi

Denne fordypningen gir deg innsikt i makroøkonomiske mekanismer og sammenhenger som er viktige for norsk økonomi og økonomisk politikk både på kort og lang sikt.

Hvorfor fordypning i anvendt makroøkonomi?

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som langsiktig økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, finansiell ustabilitet, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget. Gjennom diskusjon av viktige og aktuelle makroøkonomiske problemer, vil du lære å koble teoretisk innsikt til viktige makroøkonomiske fenomener og utviklingstrekk.

Emneoversikt

 • Makroøkonomiske datakilder
 • Økonomisk vekst
 • Renter og valutakurser
 • Konjunkturteori
 • Pengepolitikk
 • Finanspolitikk
 • Offentlige budsjetter
 • Pensjoner
 • Aktivabobler og finansielle kriser i et internasjonalt perspektiv
 • Finansiell stabilitet
 • Makroøkonomiske prognoser
 • Anvendt økonometri
 • Tidsserieanalyse

Praktisk informasjon

Video

I denne videoen forteller førstelektor Terje Synnestvedt om fordypningskurset Anvendt Makroøkonomi hvor spesielt konjunkturteorier står sentralt. Han forteller videre at fordypningen passer for de som er sammfunsorientert og liker å lære mer om det som skjer rundt oss.

Se en introduksjon av fordypningen

Timeplan