Kurs bachelornivå

Anvendt makroøkonomi

Denne fordypningen gir deg innsikt i makroøkonomiske mekanismer og sammenhenger som er viktige for norsk økonomi og økonomisk politikk både på kort og lang sikt.

Hvorfor fordypning i anvendt makroøkonomi?

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som langsiktig økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, finansiell ustabilitet, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget. Gjennom diskusjon av viktige og aktuelle makroøkonomiske problemer, vil du lære å koble teoretisk innsikt til viktige makroøkonomiske fenomener og utviklingstrekk.

Emneoversikt

 • Makroøkonomiske datakilder
 • Økonomisk vekst
 • Renter og valutakurser
 • Konjunkturteori
 • Pengepolitikk
 • Finanspolitikk
 • Offentlige budsjetter
 • Pensjoner
 • Aktivabobler og finansielle kriser i et internasjonalt perspektiv
 • Finansiell stabilitet
 • Makroøkonomiske prognoser
 • Anvendt økonometri
 • Tidsserieanalyse

Praktisk informasjon

Video

I denne videoen forteller førstelektor Terje Synnestvedt om fordypningskurset Anvendt Makroøkonomi hvor spesielt konjunkturteorier står sentralt. Han forteller videre at fordypningen passer for de som er sammfunsorientert og liker å lære mer om det som skjer rundt oss.

Se en introduksjon av fordypningen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Bergen: høst 2019
Stavanger: høst 2019
Trondheim: høst 2019

Når kan jeg søke?