Fordypning

Anvendt makroøkonomi

Denne fordypningen gir deg innsikt i makroøkonomiske mekanismer og sammenhenger som er viktige for norsk økonomi og økonomisk politikk både på kort og lang sikt.

Hvorfor fordypning i anvendt makroøkonomi?

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som langsiktig økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, finansiell ustabilitet, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget. Gjennom diskusjon av viktige og aktuelle makroøkonomiske problemer, vil du lære å koble teoretisk innsikt til viktige makroøkonomiske fenomener og utviklingstrekk.

Emneoversikt

 • Makroøkonomiske datakilder
 • Økonomisk vekst
 • Renter og valutakurser
 • Konjunkturteori
 • Pengepolitikk
 • Finanspolitikk
 • Offentlige budsjetter
 • Pensjoner
 • Aktivabobler og finansielle kriser i et internasjonalt perspektiv
 • Finansiell stabilitet
 • Makroøkonomiske prognoser
 • Anvendt økonometri
 • Tidsserieanalyse

Se en introduksjon av fordypningen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer, MET 3590/MET 3592 Økonometri, MET 2123 Metode og dataanalyse eller MET 3515 Matematisk analyse, SØK 3520 Mikroøkonomi, SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer. Eventuelt tilsvarende kunnskaper fra annen undervisningsinstitusjon.
 • Opptakskrav: For å kunne delta på fordypningskurset må du ha to års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende. Du må også ha gjennomført grunnkurs i statistikk.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med 90 tiers undervisning i moduler. Fordypningen er delt i to, et fordypningskurs på 15 studiepoeng som gjennomføres høstsemesteret, og en bacheloroppgave på 15 studiepoeng som gjennomføres vårsemesteret.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå