Fordypning

Bedrifts­utvikling for SMB

Denne fordypingen skal kvalifisere deg til å lede små og mellomstore bedrifter (SMB), og å jobbe som konsulent for SMB.

Hvorfor Bedriftutvikling for SMB?

Fordypningen har en kopling til næringslivet og praktisk entreprenørskap. Kurset har som mål å kvalifisere studentene til ledelse av små og mellomstore bedrifter (SMB), samt til konsulentrettet arbeid overfor SMB. Dette innebærer at fagfordypningen har en kopling til næringslivet og praktisk entreprenørskap. Det anvendes cases med tilhørende diskusjoner slik at studentene skal finne arbeidsmåter der de har størst mulighet for å bidra til egen og andres læring. Du blir dermed ansvarlig for læreprosessene, sammen med tilretteleggerne for prosessene.

Emneoversikt

Utviklings- og etableringsfasen

 • Rammebetingelser for virksomhet i Norge
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Utvikling av forretningsideer
 • Forretningsmodellering og forretningsplanprosessen
 • Fra forretningsplan til operativ virksomhet
 • Ledelsesutfordringer i utviklings- og oppstartsfasen

Vekst og modningsfasen

 • Utviklings av ledelses-, informasjons- og styringssystemer
 • Samarbeid, allianser og nettverk
 • Praktisk økonomistyring av SMB
 • Styrefunksjoner i SMB
 • Ledelse i vekstfase

Strategisk utvikling og fornyelse

 • Kompetanse- og medarbeiderutvikling - HRM
 • Strategisk ledelse og strategiske prosesser i en SMB
 • Forretningsmodellering som prosess
 • Innovasjons- og utviklingsprosesser
 • Ledelse av utviklingsprosesser

Endringsprosesser og kriser

 • Kriser og risikostyring
 • Endring med metoder og verktøy for endring - omstilling
 • Oppkjøpsprosesser, fusjoner og fisjoner
 • Styret med styrets kontroll - og risikostyring
 • Endringsledelse

Se en introduksjon av fordypningen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer.
 • Opptakskrav: For å ta fordypning må du ha 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende. Du må også ha grunnkurs i statistikk (eller tilsvarende) fra 1. år på bachelorstudiet. Om du skal bygge opp et studium ved å gjennomføre enkeltkurs kreves det at du tilfredsstiller krav til generell studiekompetanse eller realkompetanse for å få tittel/grad.

Gjennomføring

Fordypningen er delt i to, et fordypningskurs på 15 studiepoeng som gjennomføres i høstsemesteret og en bacheloroppgave på 15 studiepoeng som gjennomføres i vårsemesteret. Totalt utgjør fordypningen 30 studiepoeng. 

Undervisningen foregår i klasser med studenter fra det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller i markedsføring.

Eksamensform

Kurset avsluttes med prosjektoppgave som skal leveres ved slutten av høstsemesteret. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.
Temaet for prosjektoppgaven er utarbeidelse av en utviklingsplan med vekt på kritiske suksessfaktorer og risiko.

Annen relevant informasjon

Søk nå