-
Kurs bachelornivå

Bedrifts­utvikling for SMB

Denne fordypingen skal kvalifisere deg til å lede små og mellomstore bedrifter (SMB), og å jobbe som konsulent for SMB.

Hvorfor Bedriftsutvikling for SMB?

Fordypningen har en kopling til næringslivet og praktisk entreprenørskap. Kurset har som mål å kvalifisere studentene til ledelse av små og mellomstore bedrifter (SMB), samt til konsulentrettet arbeid overfor SMB. Dette innebærer at fagfordypningen har en kopling til næringslivet og praktisk entreprenørskap. Det anvendes cases med tilhørende diskusjoner slik at studentene skal finne arbeidsmåter der de har størst mulighet for å bidra til egen og andres læring. Du blir dermed ansvarlig for læreprosessene, sammen med tilretteleggerne for prosessene.

Emneoversikt

Utviklings- og etableringsfasen

 • Rammebetingelser for virksomhet i Norge
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Utvikling av forretningsideer
 • Forretningsmodellering og forretningsplanprosessen
 • Fra forretningsplan til operativ virksomhet
 • Ledelsesutfordringer i utviklings- og oppstartsfasen

Vekst og modningsfasen

 • Utviklings av ledelses-, informasjons- og styringssystemer
 • Samarbeid, allianser og nettverk
 • Praktisk økonomistyring av SMB
 • Styrefunksjoner i SMB
 • Ledelse i vekstfase

Strategisk utvikling og fornyelse

 • Kompetanse- og medarbeiderutvikling - HRM
 • Strategisk ledelse og strategiske prosesser i en SMB
 • Forretningsmodellering som prosess
 • Innovasjons- og utviklingsprosesser
 • Ledelse av utviklingsprosesser

Endringsprosesser og kriser

 • Kriser og risikostyring
 • Endring med metoder og verktøy for endring - omstilling
 • Oppkjøpsprosesser, fusjoner og fisjoner
 • Styret med styrets kontroll - og risikostyring
 • Endringsledelse

Praktisk informasjon

Video

I videoen nedenfor forteller Professor Benedicte Brøgger at kurset har som mål å kvalifisere studenter til ledelse av små og mellomstore bedrifter (SMB), samt til konsulentrettet arbeid overfor SMB. Torbjørn Mellbye, en tidligere student av kurset, forteller at han valgte å ta kurset da han ville ha noe som han fikk bruk for da han ble markedsansvarlig ved BM planter.

Se en introduksjon av fordypningen

Timeplan