Kurs bachelornivå

Forretningsutvikling og digitalisering

Kurset gir deg ledelses-orientert kunnskap og forståelse for hvordan bedrifter kan anvende moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke sin konkurranseposisjon.

Hvorfor Forretningsutvikling og digitalisering?

Dette kurset gir deg dyptgående, ledelsesorientert kunnskap og forståelse for hvordan bedrifter kan anvende moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke sin konkurranseposisjon. Videre leggger kurset legger vekt på at smart anvendelse av informasjonsteknologi åpner for en mer effektiv dialog med markedet, ikke minst ved anvendelse av e-marketing og WEB-shopper. Kurset skal gi studentene forståelse for de problemstillinger som er viktige i ledelse av IT-satsinger som støtter forretningsmessig utnyttelse av informasjonsteknologi gjennom implementering av IT-strategi.

Emneoversikt

Forretningssystemer; Anskaffelse og implementering

 • Virksomhetsarkitektur; Forretningsarkitektur og IT-arkitektur
 • Kategorier av forretningssystemer; så som CRM, ERP, e-handel etc.
 • Systemleverandører og deres strategier
 • Fra behovsanalyse til kontrakt
 • Fra kontrakt til effektiv anvendelse (forretningssystem i bruk)
 • Cloud Computing; Internett - muligheter og begrensinger
 • Mobile Computing

Elektronisk forretningsdrift; Logistikk og salg

 • Sentrale begreper i ”elektronisk forretningsdrift”
 • Begrepsavklaringer med hensyn til E-Commerce, E-Business, E-Collaboration
 • Drøfte begrepet Business-to-Business versus Business-to-Consumer
 • WEB-shops,- Arkitekturer for effektiv netthandel
 • PIM (Product information Management)
 • E-marketing og kampanjestyring
 • Bruk av sosiale medier i markedsføring og salg
 • Business Intelligence (Analytisk CRM)

IT-strategier og IT-ledelse

 • Verdikonfigurasjoner & Verdikjedeintegrasjon
 • IT-Strategiutvikling og implementering
 • Kunnskapsledelse
 • Systemutvikling
 • Endringsledelse

Case

 • Bedriftseksempler

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å lære hvordan digitale forretningsprosesser utvikles, forbedres og utnyttes, samt hvordan de samvirker med kunnskapsprosesser i- og mellom organisasjoner.

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Bergen: høst 2019

Søk nå