-
Kurs bachelornivå

Forretningsutvikling og digitalisering

Kurset gir deg ledelses-orientert kunnskap og forståelse for hvordan bedrifter kan anvende moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke sin konkurranseposisjon.

Hvorfor Forretningsutvikling og digitalisering?

Dette kurset gir deg dyptgående, ledelsesorientert kunnskap og forståelse for hvordan bedrifter kan anvende moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke sin konkurranseposisjon. Videre legger kurset vekt på at smart anvendelse av informasjonsteknologi åpner for en mer effektiv dialog med markedet, ikke minst ved anvendelse av e-marketing og WEB-shopper. Kurset skal gi studentene forståelse for de problemstillinger som er viktige i ledelse av IT-satsinger som støtter forretningsmessig utnyttelse av informasjonsteknologi gjennom implementering av IT-strategi.

Emneoversikt

Forretningssystemer; Anskaffelse og implementering

 • Virksomhetsarkitektur; Forretningsarkitektur og IT-arkitektur
 • Kategorier av forretningssystemer; så som CRM, ERP, e-handel etc.
 • Systemleverandører og deres strategier
 • Fra behovsanalyse til kontrakt
 • Fra kontrakt til effektiv anvendelse (forretningssystem i bruk)
 • Cloud Computing; Internett - muligheter og begrensinger
 • Mobile Computing

Elektronisk forretningsdrift; Logistikk og salg

 • Sentrale begreper i ”elektronisk forretningsdrift”
 • Begrepsavklaringer med hensyn til E-Commerce, E-Business, E-Collaboration
 • Drøfte begrepet Business-to-Business versus Business-to-Consumer
 • WEB-shops,- Arkitekturer for effektiv netthandel
 • PIM (Product information Management)
 • E-marketing og kampanjestyring
 • Bruk av sosiale medier i markedsføring og salg
 • Business Intelligence (Analytisk CRM)

IT-strategier og IT-ledelse

 • Verdikonfigurasjoner & Verdikjedeintegrasjon
 • IT-Strategiutvikling og implementering
 • Kunnskapsledelse
 • Systemutvikling
 • Endringsledelse

Case

 • Bedriftseksempler

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å lære hvordan digitale forretningsprosesser utvikles, forbedres og utnyttes, samt hvordan de samvirker med kunnskapsprosesser i- og mellom organisasjoner.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Gjennomføring Bergen: høst 2023