-
Kurs bachelornivå

Human Resource Management

Denne fordypningen lærer deg hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter.

Hvorfor human resource management?

Human Resource Management (HRM) er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Anvendelse av kunnskap fra HRM vil derfor skape optimale forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv og HRM gir kompetanse for fremtidsorienterte ledere, HR sjefer og HR medarbeidere.

Emneoversikt


Strategisk HRM

 • HRM som fag-Introduksjon
 • Forholdet mellom strategi og HR-strategi
 • Sentrale HR-strategier og systemer

Strategisk kompetansestyring

 • Personalplanlegging og kompetanseanalyse
 • Mobilisering av kompetanse gjennom motivasjon og jobbtilfredshet
 • Læring og kompetanseutvikling
 • Rekruttering og utvelgelse. Nedbemanning og endringer
 • Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak.

Samspill og arbeidsmiljø i arbeidslivet

 • Ledelse og effektiv ledelse
 • Grupper, team og teambygging
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Endring og arbeidsjuss 

 • Organisasjonskultur og endring
 • Organisasjonslæring og endring
 • Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
 • Oppsigelse, avskjed

 

Praktisk informasjon

Video

I denne videoen forteller Professor Cathrine Filstad om hvordan fordypningen Human Resource Management gir kunnskap om hvordan bedrifter kan benytte seg av potensiale til ansatte og hvordan å tilrettelegge for optimale arbeidsforhold. Videre forteller tidligere student Liv Anne Furmyr om hvordan fordypningen har motivert henne i hennes jobb som Studiekoordinator i dag og hvordan hun skal jobbe sammen med andre. 

Se en introduksjon av fordypningen

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2021/vår 2022

1. samling: 13. - 16.09
2. samling: 08. - 11.11
3. samling: Ikke enda fastsatt
4. samling: 14. - 17.03 
5. samling: Ikke enda fastsatt

Bergen: Gjennomføring høst 2021/vår 2022

1. samling: 27. - 30.09
2. samling: 09. - 11.11
3. samling: 01. - 03.02
4. samling: 22. - 24.03
5. samling: 03. - 05.05