Fordypning

Human Resource Management

Denne fordypningen lærer deg hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter.

Hvorfor human resource management?

Human Resource Management (HRM) er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Anvendelse av kunnskap fra HRM vil derfor skape optimale forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv og HRM gir kompetanse for fremtidsorienterte ledere, HR sjefer og HR medarbeidere.

Emneoversikt


Strategisk HRM

 • HRM som fag-Introduksjon
 • Forholdet mellom strategi og HR-strategi
 • Sentrale HR-strategier og systemer

Strategisk kompetansestyring

 • Personalplanlegging og kompetanseanalyse
 • Mobilisering av kompetanse gjennom motivasjon og jobbtilfredshet
 • Læring og kompetanseutvikling
 • Rekruttering og utvelgelse. Nedbemanning og endringer
 • Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak.

Samspill og arbeidsmiljø i arbeidslivet

 • Ledelse og effektiv ledelse
 • Grupper, team og teambygging
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Endring og arbeidsjuss 

 • Organisasjonskultur og endring
 • Organisasjonslæring og endring
 • Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
 • Oppsigelse, avskjed

 

Se en introduksjon av fordypningen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, som MET 3431 eller MET 2920. I tillegg må studentene har gjennomført ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse, 1.år eller tilsvarende.
 • Opptakskrav: For å ta fordypning må du ha 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende. Du må også ha grunnkurs i statistikk (eller tilsvarende) fra 1. år på bachelorstudiet. Om du skal bygge opp et studium ved å gjennomføre enkeltkurs kreves det at du tilfredsstiller krav til generell studiekompetanse eller realkompetanse for å få tittel/grad. 

Gjennomføring

Fordypningen er delt i to, et fordypningskurs på 15 studiepoeng som gjennomføres i høstsemesteret og en bacheloroppgave på 15 studiepoeng som gjennomføres i vårsemesteret.

Undervisningen foregår i klasser med studenter fra det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller i markedsføring.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå