Kurs bachelornivå

Bedrifts­forsikring - skade

Etter dette kurset vil du kunne selge og gi råd om Brann- og kombinert forsikring, ansvarsforsikring, motorvognforsikring og transportforsikring til små og mellomstore bedrifter.

Hvorfor Bedriftsforsikring - skade?

Dette kurset vil hjelpe deg til å kunne redegjøre for rettslig erstatningsansvar og gi deg innsikt i vilkår for ansvarsforsikring.

Du vil kunne vilkår for og tariffere innen brann- og kombinert forsikring og kunne transportforsikringsvilkår og leveringsbetingelser. Du vil også være i stand til å gi råd til kunder ved avtaleinngåelse innen områdene brann/kombinert, ansvarsforsikring og transportforsikring for små og mellomstore bedrifter.

Kurset fokuserer også på at du skal opparbeide en bevisst holdning til at de valg du i din yrkesutøvelse må treffe, eller råd du må gi, har stor betydning for andre.

Emneoversikt

  • Brann og kombinert forsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Motorvognforsikring
  • Transportforsikring

Video

I videoen nedenfor forteller høyskolelektor Ørnulf Daler at kurset er laget for de som skal være rådigere i små og mellomstore bedrifter innen all type skadeforsikring. Videre forteller han at kurset har hovedvekt på brann- og kombinert forsikring, samt ansvarsforsikring, hvorav brann- og kombinert forsikring er delt i to; vilkår- og tarriferingssiden.

Ørnulf Daler forteller om kurset

Praktisk informasjon

SERTIFISERING

Eficert_web.jpgEficert-sertifikatet «Senior European Insurance Intermediary (SEII)» er en europeisk anerkjent tittel som Handelshøyskolen BI er akkreditert til å utstede i samarbeid med Eficert (The European Financial Certification Organisation).


Ved oppnådd sertifisering er utdanningen sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.

Timeplan

Kurset utsettes inntil videre da det avventes ny fagplan.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller er interessert i mer informasjon om kurset.