Kurs bachelornivå

Compliance, jus­ og etikk for forsikrings­næringen

Hvordan jobber forsikringsvirksomheter med compliance og etikk? Dette kurset gir deg innsikt i hvordan regelverket påvirker forsikringsselskaper, agenter og meglere.

Hvorfor Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen?

I dette kurset lærer du om hvilke lover og regler som er vesentlige i forsikringsbransjen og hvordan compliance påvirker disse. Videre gjennomgås også typiske etiske problemstillinger og dilemmaer som kan oppstå innen forsikringsvirksomhet og forsikringsformidling.

Etter gjennomført kurs er målet at du skal være i stand til å utføre ditt daglige arbeid innenfor riktige juridiske og etiske rammer. 

Emneoversikt

  • Compliance: Hva er det, hvordan fungerer compliance-prosessene og hvilket ansvar har ledelsen og den enkelte medarbeider med tanke på lover, regler og interne retningslinjer? Hva er de viktigste regelverkene i forbindelse med salg og kundebehandling, hvitvasking, GDPR og IDD?
  • Jus: Her tar vi for oss forsikringsformidlingsloven, forsikringsavtaleloven, alminnelig avtalerett, alminnelig erstatningrett og kontraktsansvar, samt offentlige anskaffelser.
  • Etikk: Vi går gjennom etiske retningslinjer og god meglerskikk for forsikringsmeglere, i tillegg til typiske bransjeetiske dilemmaer.

Hvem passer kurset for?

Kurset gir en god innføring i lover, regler og rammeverk innen forsikringsnæringen. Dette gjør kurset relevant for ansatte i forsikringsselskap, men det er også svært aktuelt for forsikringsagenter som jobber selvstendig. Kurset inngår i autorisasjonsordningen for forsikringsmeglere og er derfor obligatorisk for de som skal autoriseres.

Praktisk informasjon

Dette kurset inngår i Autorisasjon for forsikringsmeglere

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2019

1. samling: 09.09 - 11.09
2. samling: 14.10 - 16.10
3. samling: 11.11 - 12.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Når kan jeg søke?