-
Kurs bachelornivå

Compliance, jus­ og etikk for forsikrings­næringen

Hvordan jobber forsikringsvirksomheter med compliance og etikk? Dette kurset gir deg innsikt i hvordan regelverket påvirker forsikringsselskaper, agenter og meglere.

Hvorfor Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen?

I dette kurset lærer du om hvilke lover og regler som er vesentlige i forsikringsbransjen og hvordan compliance påvirker disse. Videre gjennomgås også typiske etiske problemstillinger og dilemmaer som kan oppstå innen forsikringsvirksomhet og forsikringsformidling.

Etter gjennomført kurs er målet at du skal være i stand til å utføre ditt daglige arbeid innenfor riktige juridiske og etiske rammer. 

Emneoversikt

  • Compliance: Hva er det, hvordan fungerer compliance-prosessene og hvilket ansvar har ledelsen og den enkelte medarbeider med tanke på lover, regler og interne retningslinjer? Hva er de viktigste regelverkene i forbindelse med salg og kundebehandling, hvitvasking, GDPR og IDD?
  • Jus: Her tar vi for oss forsikringsformidlingsloven, forsikringsavtaleloven, alminnelig avtalerett, alminnelig erstatningsrett og kontraktsansvar, samt offentlige anskaffelser.
  • Etikk: Vi går gjennom etiske retningslinjer og god meglerskikk for forsikringsmeglere, i tillegg til typiske bransjeetiske dilemmaer.

Hvem passer kurset for?

Kurset gir en god innføring i lover, regler og rammeverk innen forsikringsnæringen. Dette gjør kurset relevant for ansatte i forsikringsselskap, men det er også svært aktuelt for forsikringsagenter som jobber selvstendig. Kurset inngår i autorisasjonsordningen for forsikringsmeglere og er derfor obligatorisk for de som skal autoriseres.

Etter fullført og bestått eksamen i de tre kursene Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade, Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse og rammebetingelser og Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen utgjør de til sammen et bachelorprogram som kan benyttes i den fleksible Bachelor of Management-graden.

Praktisk informasjon

Dette kurset inngår i Autorisasjon for forsikringsmeglere

Timeplan