Kurs bachelornivå

Forsikrings­meglerrollen - liv, pensjon og skade

Få kunnskapen om alle sider av forsikringsmeglerens rolle og oppgaver i forbindelse med liv- og pensjonsforsikring, samt skadeforsikring. Kurset er obligatorisk for personer som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

HVORFOR FORSIKRINGSMEGLERROLLEN - LIV,  PENSJON OG SKADE? 

Rådene man gir kan få stor betydning for alle parter i et forsikringsforhold. Det er derfor essensielt at forsikringsmeglere får et bevisst forhold til sin rolle og sitt ansvar, både i forhold til kunder og forsikringsleverandører. De må også kunne identifisere og diskutere ulike dilemmaer som kan oppstå i jobben.  

Kurset gir en innføring i sentrale emner knyttet til forsikringsmeglerrollen innenfor liv- og pensjonsforsikring, samt skadeforsikring, derunder relevante lover, forskrifter, standardkontrakter, m.v. Hovedfokus for kurset er forsikringsmeglerens rolle i relasjon til disse forsikringstypene.

EMNEOVERSIKT

  • Behovsavklaring og risikovurdering
  • Produktvurdering
  • Vurdering av lovgivning og annet regelverk
  • Markedsvurdering
  • Forsikring: tilbudsfasen, forvaltningsfasen, fornyelser, endringer i betingelser

Praktisk informasjon

Foreleser

Morten Lund

Morten Lund er høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har over 30 års erfaring som advokat og partner i advokatfirmaet Vogt & Wiik. Lund har også vært prosjektleder for BIs masterstudium i forretningsjus. 

Dette kurset kan inngå i Autorisasjon for forsikringsmeglere.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: gjennomføring vår 2020

1. samling: 12. - 13. februar
2. samling: 15. - 16. april

Søk nå