-
Kurs bachelornivå

Forsikrings­meglerrollen - liv, pensjon og skade

Få kunnskapen om alle sider av forsikringsmeglerens rolle og oppgaver i forbindelse med liv- og pensjonsforsikring, samt skadeforsikring. Kurset er obligatorisk for personer som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

Hvorfor Forsikrings­meglerrollen - liv, pensjon og skade?

Rådene man gir kan få stor betydning for alle parter i et forsikringsforhold. Det er derfor essensielt at forsikringsmeglere får et bevisst forhold til sin rolle og sitt ansvar, både i forhold til kunder og forsikringsleverandører. De må også kunne identifisere og diskutere ulike dilemmaer som kan oppstå i jobben.  

Kurset gir en innføring i sentrale emner knyttet til forsikringsmeglerens rolle innenfor liv- og pensjonsforsikring, samt skadeforsikring, derunder relevante lover, forskrifter, standardkontrakter, m.v. Hovedfokus for kurset er forsikringsmeglerens rolle i relasjon til disse forsikringstypene.

Emneoversikt

  • Behovsavklaring og risikovurdering
  • Produktvurdering
  • Vurdering av lovgivning og annet regelverk
  • Markedsvurdering
  • Forsikring: tilbudsfasen, forvaltningsfasen, fornyelser, endringer i betingelser

Etter fullført og bestått eksamen i de tre kursene Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade, Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse og rammebetingelser og Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen utgjør de til sammen et bachelorprogram som kan benyttes i den fleksible Bachelor of Management-graden.

Praktisk informasjon

Foreleser

Foreleser Morten Lund

Morten Lund er høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har over 30 års erfaring som advokat og partner i advokatfirmaet Vogt & Wiik. Lund har også vært prosjektleder for BIs masterstudium i forretningsjus. 

Dette kurset kan inngå i Autorisasjon for forsikringsmeglere.

Timeplan

I dette kurset kan det være nettaktiviteter som starter opp noen uker før 1. samling. Du kan likevel søke frem til oppstart av 1. samling.

Oslo: Gjennomføring vår 2023
1. samling: 14.02 - 15.02
2. samling: 28.03 - 29.03

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.