Kurs bachelornivå

Forsikrings­meglerrollen - marin og energi, reassuranse og ramme­betingelser

Få en bred innføring i sentrale temaer knyttet til Marine- og Energi-forsikring og reassuranse. Kurset er obligatorisk for deg som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

HVORFOR FORSIKRINGSMEGLERROLLEN?

Som forsikringsmegler trenger du en bevisst holdning til ansvaret du har overfor kunder og forsikringsleverandører, samt hvordan rådene du gir kan få stor betydning for alle parter i forsikringsforholdet. Du skal også kunne vurdere og ta stilling til flere ulike spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med meglingsoppdraget.  

Hensikten med dette kurset er å hjelpe deg med alt dette, samt å gi deg kunnskap om sentrale regelverk og prinsipper for etikk og compliance, som er relevant for forsikringsmeglere.  

Etter endt kurs skal du være godt kjent med forsikringsmeglerens rolle, være i stand til å diskutere konkrete etiske dilemmaer og compliance-spørsmål, samt hvordan du kan begrunne dine standpunkt basert på gjeldende regelverk og prinsipper.  

EMNEOVERSIKT 

Marine og Energy

 • Markeder og aktører
 • Meglerrollen i ulike faser
 • Kasko-, P& I og tidstapsforsikring for tradisjonelle skip
 • MOU-forsikringer
 • Forsikring av faste offshore-installasjoner
 • Krigsforsikring (for skip og MOU)
 • Rettshjelpsforsikring (F, D&D)


Reassuranse

 • Hva er reassuranse og hva er hensikten med det?
 • Markeder og aktører
 • Ulike reassuranseløsninger
 • Meglerens rolle og oppgaver i ulike faser


Rammebetingelser

 • Regler og prinsipper man har plikt til å etterleve, samt systemer for å sikre etterlevelse
 • Compliance og etikk
 • Dybdediskusjoner av utvalgte temaer

HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset er relevant for alle som jobber eller ønsker å jobbe som forsikringsmegler knyttet til Marine- og Energy-forsikring, samt de som trenger mer kunnskap om etikk og compliance relevant for disse forsikringstypene. Det er også obligatorisk for deg som ønsker å oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

Praktisk informasjon

FORELESER 

Morten Lund

Morten Lund er høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har tidligere jobbet fem år i Justisdepartementets lovavdeling og i nesten 30 år som forretningsadvokat i advokatfirmaet Vogt & Wiig. Han har blant annet bred erfaring innen offentlige anskaffelser, kontrakter og forhandlinger.

Dette kurset kan inngå i Autorisasjon for forsikringsmeglere.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: gjennomføring vår 2019

Læringsplattformen itslearning åpner 28. januar.

1. samling: 14.02 - 15.02
2. samling: 25.04 - 26.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Når kan jeg søke?