-
Kurs bachelornivå

Forsikrings­meglerrollen - marin og energi, reassuranse og ramme­betingelser

Få en bred innføring i sentrale temaer knyttet til Marine- og Energi-forsikring og reassuranse. Kurset er obligatorisk for deg som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

HVORFOR FORSIKRINGSMEGLERROLLEN?

Som forsikringsmegler trenger du en bevisst holdning til ansvaret du har overfor kunder og forsikringsleverandører, samt hvordan rådene du gir kan få stor betydning for alle parter i forsikringsforholdet. Du skal også kunne vurdere og ta stilling til flere ulike spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med meglingsoppdraget.  

Hensikten med dette kurset er å hjelpe deg med alt dette, samt å gi deg kunnskap om sentrale regelverk og prinsipper for etikk og compliance, som er relevant for forsikringsmeglere.  

Etter endt kurs skal du være godt kjent med forsikringsmeglerens rolle, være i stand til å diskutere konkrete etiske dilemmaer og compliance-spørsmål, samt hvordan du kan begrunne dine standpunkt basert på gjeldende regelverk og prinsipper.  

EMNEOVERSIKT 

Marine og Energy

 • Markeder og aktører
 • Meglerrollen i ulike faser
 • Kasko-, P& I og tidstapsforsikring for tradisjonelle skip
 • MOU-forsikringer
 • Forsikring av faste offshore-installasjoner
 • Krigsforsikring (for skip og MOU)
 • Rettshjelpsforsikring (F, D&D)


Reassuranse

 • Hva er reassuranse og hva er hensikten med det?
 • Markeder og aktører
 • Ulike reassuranseløsninger
 • Meglerens rolle og oppgaver i ulike faser


Rammebetingelser

 • Regler og prinsipper man har plikt til å etterleve, samt systemer for å sikre etterlevelse
 • Compliance og etikk
 • Dybdediskusjoner av utvalgte temaer

HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset er relevant for alle som jobber eller ønsker å jobbe som forsikringsmegler knyttet til Marine- og Energy-forsikring, samt de som trenger mer kunnskap om etikk og compliance relevant for disse forsikringstypene. Det er også obligatorisk for deg som ønsker å oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

Etter fullført og bestått eksamen i de tre kursene Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade, Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse og rammebetingelser og Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen utgjør de til sammen et bachelorprogram som kan benyttes i den fleksible Bachelor of Management-graden.

Praktisk informasjon

FORELESER 

Foreleser Morten Lund

Morten Lund er høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har tidligere jobbet fem år i Justisdepartementets lovavdeling og i nesten 30 år som forretningsadvokat i advokatfirmaet Vogt & Wiig. Han har blant annet bred erfaring innen offentlige anskaffelser, kontrakter og forhandlinger.

Dette kurset kan inngå i Autorisasjon for forsikringsmeglere.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 12.09 - 13.09
2. samling: 14.11 - 15.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.