-
Kurs bachelornivå

Risk Management

Dette kurset lærer deg risikohåndtering, problemhåndtering og krisehåndtering.

Hvorfor Risk Management?

Enhver som er ansvarlig for, eller deltar i en virksomhet, bør ha et bevisst forhold til risiko. Det gjelder både den risiko denne virksomheten er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og sine omgivelser.

Målet er ikke nødvendigvis å unngå all risiko, men å være bevisste når vi vurderer en virksomhets målsettinger opp mot den tilhørende risiko.

For å sette denne tankeprosessen i system vil vi i dette kurset beskrive og diskutere en risk management-prosess. Kurset lærer deg tre prosesser som en organisasjon bør gjennomføre når den er utsatt for risiko: risikohåndtering, problemhåndtering og krisehåndtering.

Du blir satt i stand til å lede gjennomføringen av en risikohåndteringsprosess, og vil kunne planlegge gjennomføringen av en problemhåndteringsprosess og en krisehåndteringsprosess.

Emneoversikt

  • Definisjonsfase, risikoidentifikasjon og risikoevaluering
  • Risikostyring og risikofinansiering
  • Ledelse og beslutning
  • Problemhåndtering
  • Krisehåndtering

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for både beslutningstakere og rådgivere innen alle bransjer og organisasjoner, både offentlige og private. 

SERTIFISERING

Eficert_web.jpgEficert-sertifikatet «Senior European Insurance Intermediary (SEII)» er en europeisk anerkjent tittel som Handelshøyskolen BI er akkreditert til å utstede i samarbeid med Eficert (The European Financial Certification Organisation).


Ved oppnådd sertifisering er utdanningen sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 19.09 - 20.09
2. samling: 24.10 - 26.10

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.