Spesialkurs

Risk Management

Dette kurset lærer deg risikohåndtering, problemhåndtering og krisehåndtering.

Hvorfor Risk Management?

Enhver som er ansvarlig for, eller deltar i en virksomhet, bør ha et bevisst forhold til risiko. Det gjelder både den risiko denne virksomheten er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og sine omgivelser.

Målet er ikke nødvendigvis å unngå all risiko, men å være bevisste når vi vurderer en virksomhets målsettinger opp mot den tilhørende risiko.

For å sette denne tankeprosessen i system vil vi i dette kurset beskrive og diskutere en risk management-prosess. Kurset lærer deg tre prosesser som en organisasjon bør gjennomføre når den er utsatt for risiko: risikohåndtering, problemhåndtering og krisehåndtering.

Du blir satt i stand til å lede gjennomføringen av en risikohåndteringsprosess, og vil kunne planlegge gjennomføringen av en problemhåndteringsprosess og en krisehåndteringsprosess.

Emneoversikt

  • Definisjonsfase, risikoidentifikasjon og risikoevaluering
  • Risikostyring og risikofinansiering
  • Ledelse og beslutning
  • Problemhåndtering
  • Krisehåndtering

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for både beslutningstakere og rådgivere innen forsikringsbransjen, samt brukere av forsikringstjenester både i offentlig og privat virksomhet, samt organisasjoner.

"Risk Management er et spennende og lærerikt kurs. Foreleseren var flink og engasjerende, og jeg har hatt stor nytte av kurset i min daglige jobb som produktspesialist. "

Cecilie Bjelland

Produktspesialist, Tryg

Autorisasjoner

Autorisasjonen for forsikringsrådgivere er nå akkreditert av det europeiske organet Eficert. Det betyr at utdanningen er sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.
Les mer om akkrediteringen

 

Kurset er også obligatorisk til programmet Risk and Insurance.

Kurset inngår i:

Autorisasjon for Forsikringsmeglere

Kurset inngår i:

Autorisasjoner for forsikringsrådgivere

Kurset er obligatorisk til:

Risk and Insurance

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018

Timeplan

1. samling: 19.09 - 21.09 *Kiel
2. samling: 07.11 - 09.11

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester og tilbys hver høst. Det arrangeres to studiesamlinger, hver på tre dager. Den første samlingen holdes på Color Lines båt til Kiel og den andre i Oslo. Deltakelse på samlingene er obligatorisk. Se under timeplaner for datoer.

Du får også tilgang til læringsplattformen itslearning, som er viktig for å gjennomføre kurset. Der finner du innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumlitteratur er inkludert i kursavgiften og deles ut på første samling.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

Annen relevant informasjon

  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Ina Due-Tønnessen, høyskolelektor ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Søk nå