Høyskolekurs

Anvendt mikroøkonomi

Kurset gir deg innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved hjelp av mikroøkonomisk teori.

Hvorfor Anvendt mikroøkonomi?

Dette kurset skal utvikle din forståelse for hvorfor vi har en offentlig sektor og hvordan offentlige inngrep påvirker aktørene i det økonomiske liv. Du får innsikt i nyttekostnadsanalyser og utvikler forståelse for kompleksiteten knyttet til privatiserings- og konkurranseutsettingsspørsmål. Etter endt kurs skal du kunne gjøre rede for fenomener som i en uregulert økonomi gir opphav til ineffektiv ressursbruk, herunder fenomener som eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon. 

Emneoversikt

 • Effektivitetskriterier
 • Avgifter og subsidier
 • Markedssvikt (eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon).
 • Offentlig sektor, noen fakta
 • Styringssvikt
 • Skatteøkonomi
 • Nyttekostnadsanalyse
 • Miljøøkonomi
 • Næringsøkonomi
 • Internasjonal handel
 • Privatisering og konkurranseutsetting 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartdato

Nettstudier: vår 2018
Bergen: vår 2018
Stavanger: vår 2018
Trondheim: vår 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: SØK 3520 Mikroøkonomi eller tilsvarende.
 • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 15.januar med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en tre timers individuell, skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset inngår i vår valgkursportefølje. Ta kontakt for mer informasjon om hvilke grader dette kan inngå i.

Søk nå