Kurs bachelornivå

Anvendt mikroøkonomi

Kurset gir deg innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved hjelp av mikroøkonomisk teori.

Hvorfor Anvendt mikroøkonomi?

Dette kurset skal utvikle din forståelse for hvorfor vi har en offentlig sektor og hvordan offentlige inngrep påvirker aktørene i det økonomiske liv. Du får innsikt i nyttekostnadsanalyser og utvikler forståelse for kompleksiteten knyttet til privatiserings- og konkurranseutsettingsspørsmål. Etter endt kurs skal du kunne gjøre rede for fenomener som i en uregulert økonomi gir opphav til ineffektiv ressursbruk, herunder fenomener som eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon. 

Emneoversikt

 • Effektivitetskriterier
 • Avgifter og subsidier
 • Markedssvikt (eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon).
 • Offentlig sektor, noen fakta
 • Styringssvikt
 • Skatteøkonomi
 • Nyttekostnadsanalyse
 • Miljøøkonomi
 • Næringsøkonomi
 • Internasjonal handel
 • Privatisering og konkurranseutsetting 

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: vår 2019
Bergen: vår 2019
Stavanger: vår 2019
Trondheim: vår 2019

Det tas forbehold om endringer i timeplanen frem til studiestart. Det er timeplanen på studentportalen som til enhver tid er gjeldende. 

 

 

 

 

Når kan jeg søke?