-
Kurs bachelornivå

Anvendt mikroøkonomi

Kurset gir deg innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved hjelp av mikroøkonomisk teori.

Hvorfor Anvendt mikroøkonomi?

Dette kurset skal utvikle din forståelse for hvorfor vi har en offentlig sektor og hvordan offentlige inngrep påvirker aktørene i det økonomiske liv. Du får innsikt i nyttekostnadsanalyser og utvikler forståelse for kompleksiteten knyttet til privatiserings- og konkurranseutsettingsspørsmål. Etter endt kurs skal du kunne gjøre rede for fenomener som i en uregulert økonomi gir opphav til ineffektiv ressursbruk, herunder fenomener som eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon. 

Emneoversikt

 • Effektivitetskriterier
 • Avgifter og subsidier
 • Markedssvikt (eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon).
 • Offentlig sektor, noen fakta
 • Styringssvikt
 • Skatteøkonomi
 • Nyttekostnadsanalyse
 • Miljøøkonomi
 • Næringsøkonomi
 • Internasjonal handel
 • Privatisering og konkurranseutsetting 

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen og Stavanger: vår 2024

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 15. januar

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.