-
Kurs bachelornivå

Bærekraftig markedsføring

I dette kurset får du innsikt i temaene bærekraft og det grønne skiftet, og du lærer hvordan du kan markedsføre virksomheter som satser på bærekraft i produktutvikling og innovasjon.

Hvorfor Bærekraftig markedsføring?

Det grønne skiftet er over i en ny fase. De politiske målene er satt og produkter og tjenester erstattes av mer bærekraftige alternativ. Fremtidens kunder trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kjøpsreisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning. Det stiller nye krav til markedsføring som må gjenspeiles i tydelig verdikommunikasjon, ved å informere, påvirke, gi råd og hjelpe kunden til å velge bærekraftige løsninger.

Emneoversikt:

  • Globale utfordringer og FNs Bærekraftsmål
  • Bærekraft som forretningsfordel og konkurransekraft
  • Bærekraftige forretningsmodeller og Grønn strategi
  • Teknologiens rolle i bærekraftig markedsføring
  • Den digitale kundereisen
  • Kommunikasjon og markedsføring i det grønne skifte - fra holdningsendring til adferdsendring
  • Klimakommunikasjon, psykologiske barrierer og løsninger
  • Strategisk budskapsutvikling – hvordan kommunisere for legitimitet, økt bevissthet og engasjement
  • Kommunikasjonsplattformer og sosiale nettverk, involvering, engasjement og spredning
  • Etiske  problemstillinger og drivkrefter/risikoområder som skaper usikkerhet og må tas hensyn til  

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen og Stavanger: høst 2023

Nettstudier: høst 2023

Studiestart nettstudier: mandag 21. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.