Kurs bachelornivå

Bærekraftig markedsføring

I dette kurset får du innsikt i temaene bærekraft og det grønne skiftet, og du lærer hvordan du kan markedsføre virksomheter som satser på bærekraft i produktutvikling og innovasjon.

Hvorfor Bærekraftig markedsføring?

Det grønne skiftet er over i en ny fase. De politiske målene er satt og produkter og tjenester erstattes av mer bærekraftige alternativ. Fremtidens kunder trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kjøpsreisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning. Det stiller nye krav til markedsføring som må gjenspeiles i tydelig verdikommunikasjon, ved å informere, påvirke, gi råd og hjelpe kunden til å velge bærekraftige løsninger.

Emneoversikt:

  • Globale utfordringer og FNs Bærekraftsmål
  • Bærekraft som forretningsfordel og konkurransekraft
  • Bærekraftige forretningsmodeller og Grønn strategi
  • Teknologiens rolle i bærekraftig markedsføring
  • Den digitale kundereisen
  • Kommunikasjon og markedsføring i det grønne skifte - fra holdningsendring til adferdsendring
  • Klimakommunikasjon, psykologiske barrierer og løsninger
  • Strategisk budskapsutvikling – hvordan kommunisere for legitimitet, økt bevissthet og engasjement
  • Kommunikasjonsplattformer og sosiale nettverk, involvering, engasjement og spredning
  • Etiske  problemstillinger og drivkrefter/risikoområder som skaper usikkerhet og må tas hensyn til  

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Gjennomføringen av høstens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Nettstudier: høst 2021