Høyskolekurs

Bedrifts­markedsføring, salg og forhandlinger

Dette kurset lærer deg å etablere en kritisk og konstruktiv holdning til salg og markedsføring på bedriftsmarkedet.

Hvorfor bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger?

De aller fleste bedrifter er involvert i en eller annen form for samhandling eller samarbeid med andre bedrifter, og de aller fleste bedrifter er involvert i større nettverk av andre bedrifter, kunder, leverandører, ansatte og andre interessenter. I følge estimater skjer mer enn halvparten av alle transaksjoner i utviklede økonomier mellom bedrifter. Innkjøp av produkter og tjenester står typisk for rundt 50 % av en bedrifts kostnader. Mer enn 90 % av all e-handel er mellom bedrifter.

Bedriftsmarkedsføring skiller seg fra konsumentmarkedsføring på flere måter, blant annet at mange beslutninger er mer strategiske, at kulturen er mer teknisk orientert, at verdier ofte skapes i tett samarbeid med kundene, at transaksjonene kan være store og kompliserte, og at kunderelasjoner gjerne er langvarige og styrt gjennom formelle kontrakter. I tillegg regnes personlig salg, relasjonsutvikling og forhandlinger for å være særlig viktig når andre bedrifter er kunder. I dette kurset integreres derfor temaene bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger slik at de kan sees i sammenheng med hverandre. I salgsbegrepet inngår personlig kommunikasjon som aktivt virkemiddel for å få påvirket en eksisterende eller en kommende kunde i ønsket retning.

Emneoversikt

  • Hva er bedriftsmarkedsføring?
  • Verdi, verdiskaping og verdikapring i B2B markedsføring, salg og forhandlinger
  • Hvordan oppnå verdiskaping gjennom B2B markedsføring?
  • Verdikapring og styringsproblemer i B2B relasjoner
  • B2B markedsføringsstrategi

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2018
Bergen: vår 2018
Stavanger: vår 2018
Trondheim: vår 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Nettstudier: Studiestart er 15.januar med åpning av læringsplattformen itslearning. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av webinarer og temabaserte videoer, og har ikke fysiske samlinger.

Eksamensform

Studentene vurderes etter to eksamener. Del 1 er en prosjektoppgave som løses i grupper på inntil fem studenter, og teller 40 %. Del 2 er en tre timers individuell skriftlig eksamen og teller 60%. Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i Markedsføringsledelse.

Når kan jeg søke?