Kurs bachelornivå

Bedrifts­markedsføring, salg og forhandlinger

Dette kurset lærer deg å etablere en kritisk og konstruktiv holdning til salg og markedsføring på bedriftsmarkedet.

Hvorfor bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger?

De aller fleste bedrifter er involvert i en eller annen form for samhandling eller samarbeid med andre bedrifter, og de aller fleste bedrifter er involvert i større nettverk av andre bedrifter, kunder, leverandører, ansatte og andre interessenter. I følge estimater skjer mer enn halvparten av alle transaksjoner i utviklede økonomier mellom bedrifter. Innkjøp av produkter og tjenester står typisk for rundt 50 % av en bedrifts kostnader. Mer enn 90 % av all e-handel er mellom bedrifter.

Bedriftsmarkedsføring skiller seg fra konsumentmarkedsføring på flere måter, blant annet at mange beslutninger er mer strategiske, at kulturen er mer teknisk orientert, at verdier ofte skapes i tett samarbeid med kundene, at transaksjonene kan være store og kompliserte, og at kunderelasjoner gjerne er langvarige og styrt gjennom formelle kontrakter. I tillegg regnes personlig salg, relasjonsutvikling og forhandlinger for å være særlig viktig når andre bedrifter er kunder. I dette kurset integreres derfor temaene bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger slik at de kan sees i sammenheng med hverandre. I salgsbegrepet inngår personlig kommunikasjon som aktivt virkemiddel for å få påvirket en eksisterende eller en kommende kunde i ønsket retning.

Emneoversikt

  • Hva er bedriftsmarkedsføring?
  • Verdi, verdiskaping og verdikapring i B2B markedsføring, salg og forhandlinger
  • Hvordan oppnå verdiskaping gjennom B2B markedsføring?
  • Verdikapring og styringsproblemer i B2B relasjoner
  • B2B markedsføringsstrategi

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).
Bergen: vår 2020
Stavanger: vår 2020
Trondheim: vår 2020

 

Det tas forbehold om endringer i timeplanen frem til studiestart. Det er timeplanen på studentportalen som til enhver tid er gjeldende. 

 

 

 

 

Søk nå