Kurs bachelornivå

Bedrifts­økonomisk analyse

Dette kurset vil gi deg grunnleggende kunnskaper om bedriftsøkonomi, slik at du kan gjennomføre analyser, ta økonomisk sett riktige beslutninger og forklare resultater av analyser på en enkel og god måte.

Hvorfor Bedriftsøkonomisk analyse?

Alle som jobber i en bedrift burde ha noen grunnleggende kunnskaper om bedriftens økonomi – både for bedriftens skyld og for sin egen skyld. Dette kurset skal gi deg kunnskap om og ferdigheter i hvordan inntekter og kostnader skal analyseres, hvordan økonomiske styringsverktøy skal brukes og hvordan finansregnskapet og budsjettet er bygget opp.

Gjennom dette kurset tilegner du deg grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at du kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Emneoversikt

Kurset består av tre delemner:

  • Regnskap og budsjettering (40 %): Her vil du lære om finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet og balansen), prinsipper og sentrale vurderingsregler i finansregnskapet, hvordan finansregnskapet kan brukes (analyse), og budsjettering og økonomistyring (resultatbudsjett, likviditetsbudsjett, balansebudsjett og sammenhengen mellom dem).
  • Kostnads- og inntektsanalyse (40 %): Hvilken pris skal vi sette på produktet vårt, og hvilke kostnader og inntekter er egentlig relevante for beslutningene vi tar? Lær om kostnader og kostnadsfordeling, inntekt og markedstilpasning, og lær deg hvordan å løse spesielle beslutningsproblemer relatert til blant annet markedsføringskampanjer og rabatter.
  • Driftsregnskapsmodeller (20%):Denne delen tar for seg tradisjonelle former for driftsregnskap og kalkyler. Standardkost og avviksanalyser for kostnader og inntekter står sentralt. 

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).
Bergen: høst 2019
Stavanger: høst 2019
Trondheim: høst 2019

Det tas forbehold om endringer i timeplanen frem til studiestart. Det er timeplanen på studentportalen som til enhver tid er gjeldende.

Søk nå