Kurs bachelornivå

Forbruker­atferd

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i forbrukeratferd og du vil lære om hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene.

Hvorfor Forbrukeratferd?

Kurset gir studenten en innføring i forbrukeratferd på et grunnleggende nivå. Det legges vekt på hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvordan de samme varer og tjenester brukes, og ikke minst hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste.

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og tilegne seg en grunnforståelse- og kompetanse for forbrukeradferd som fagområde. Studentene skal evne å se kompleksiteten av forbrukerens beslutningsprosess og hvilke faktorer som påvirker forbrukeren i gitte valgsituasjoner. I tillegg skal de forstå hvordan en forbruker i enhver situasjon tar en beslutning. 

Emneoversikt

  • Forbrukerundersøkelser: Få kunnskap til hvordan du lager og distribuerer kundeundersøkelser for å få svar på det du ønsker.
  • Holdningsdannelse og strategier for holdningsendring: Få innsikt i hvordan man kan endre tankesett og holdninger hos forbrukerne for å lede de mot gitte produkter og tjenester.
  • Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller: Få kjennskap til hva som påvirker forbrukernes valg i beslutningsprosessen og hvordan prosessene foregår.
  • Forbrukeren i sin sosiale sammenheng blant venner, familie, kultur og sosial klasse: Få innsikt i hvordan sosioøkonomiske forhold og påvirkning fra medmennesker påvirker forbrukeratferd.

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: vår 2019
Bergen: vår 2019
Stavanger: vår 2019
Trondheim: vår 2019

Når kan jeg søke?