Høyskolekurs

Forbruker­atferd

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i forbrukeratferd og du vil lære om hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene.

Hvorfor Forbrukeratferd?

Kurset gir studenten en innføring i forbrukeratferd på et grunnleggende nivå. Det legges vekt på hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvordan de samme varer og tjenester brukes, og ikke minst hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste.

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og tilegne seg en grunnforståelse- og kompetanse for forbrukeradferd som fagområde. Studentene skal evne å se kompleksiteten av forbrukerens beslutningsprosess og hvilke faktorer som påvirker forbrukeren i gitte valgsituasjoner. I tillegg skal de forstå hvordan en forbruker i enhver situasjon tar en beslutning. 

Emneoversikt

  • Forbrukerundersøkelser: Få kunnskap til hvordan du lager og distribuerer kundeundersøkelser for å få svar på det du ønsker.
  • Holdningsdannelse og strategier for holdningsendring: Få innsikt i hvordan man kan endre tankesett og holdninger hos forbrukerne for å lede de mot gitte produkter og tjenester.
  • Forbrukerens beslutningsprosess og valgmodeller: Få kjennskap til hva som påvirker forbrukernes valg i beslutningsprosessen og hvordan prosessene foregår.
  • Forbrukeren i sin sosiale sammenheng blant venner, familie, kultur og sosial klasse: Få innsikt i hvordan sosioøkonomiske forhold og påvirkning fra medmennesker påvirker forbrukeratferd.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2018
Bergen: vår 2018
Stavanger: vår 2018
Trondheim: vår 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: MRK 2914 Markedsføring, MRK 3414 Markedsføringsledelse eller tilsvarende kunnskaper.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 15.januar med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform vår 2019

Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

Gjennom semesteret vil det bli gitt fem arbeidskrav av varierende art (f.eks. elektroniske tester, drøftingsoppgaver og dokumentasjon av egen research). Oppgavene skal løses individuelt, og blir bedømt som enten godkjent eller ikke godkjent. Tre av fem arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen. 

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i Markedsføringsledelse.

Når kan jeg søke?