-
Kurs bachelornivå

Forbrukerpsykologi

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i faget forbrukerpsykologi. Det blir lagt vekt på faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsførere kan dra nytte av dette.

Hvorfor Forbrukerpsykologi?

For å oppnå suksess i markedsføring, og nå de strategiske målene som er satt, er kunnskap om forbrukerpsykologi avgjørende. Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i nettopp dette, og hvordan ha et kritisk blikk til hvordan kunnskap om forbrukerpsykologi anvendes i praksis. Fokus vil være på faktorer som påvirker forbrukeratferd, og hvordan man som markedsfører kan dra nytte av dette.

Tema som bærekraftig forbruk, teknologi, sosialpsykologi og atferdsøkonomi er sentralt. Du vil også lære hvordan du anvender forbrukerdata for bedre kundeinnsikt i markedsføringen. Kurset utforsker også behovet for varer og tjenester, samt beslutningsprosessen bak kjøp.

Emneoversikt

 • Segmentering og målgrupper
 • Forbrukerens beslutningstaking
 • Vanebaserte valg og nudging
 • Motivasjon, følelser og rasjonalitet
 • Teknologi og forbrukeratferd
 • Bærekraftig forbruk
 • Personlighet og innflytelse på atferd
 • Persepsjon og sensorisk markedsføring
 • Forbrukerlæring   
 • Forme og endre forbrukernes holdninger
 • Sosial klasse, kultur og referansegrupper 
 • Negativ forbrukeratferd og etikk

"Kurset har gitt meg en større forståelse for hvordan vi forbrukere velger våre varer og tjenester, og alle faktorene som påvirker våre kjøpsbeslutninger. Kunnskap om forbrukere er svært hensiktsmessig for en bedrift å benytte som utgangspunkt i sin markedsføring."

Agnethe Baarstad

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 15. januar.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.