-
Kurs bachelornivå

Internkontroll og regnskaps­organisasjon

Dette kurset lærer deg hvordan IKT påvirker utformingen av det tekniske regnskapssystemet og rutinene for bokføring.

Hvorfor Internkontroll og regnskapsorganisasjon?

Et moderne regnskapssystem skal produsere relevant og pålitelig økonomisk informasjon i tide og på en kostnadseffektiv måte. Du vil få bred innføring i bruken internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring, og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige økonomirutiner som ivaretar behovet for styring og kontroll. Du vil opparbeide deg en forståelse for at internkontroll er et komplekst og virksomhetsspesifikt fagområde, som krever kunnskap om organisasjonskultur og ledelsesmessige utfordringer knyttet til styring av individuell og kollektiv atferd.

 

Emneoversikt

  • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
  • COSO-modellen, risikostyring og økonomisk kriminalitet
  • Bokføringsregelverket, inkl. de mest relevante bokføringsstandardene
  • Risiko i IKT - systemene
  • Hensiktsmessige regnskapsrutiner knyttet til ulike forretningsprosesser

 

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 15. januar

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.