-
Kurs bachelornivå

Makroøkonomi for økonomer

Kurset gir deg innsikt i økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, prisstigning og utenriksøkonomi. Sentralt i faget er også analyser av hvordan myndighetene kan påvirke makroøkonomien gjennom finans- og pengepolitikk.

Hvorfor Makroøkonomi for økonomer?

Hovedmålet med kurset er å gi en innføring i det makroøkonomiske fagfeltet slik at du får et godt faglig grunnlag til å følge med på hva som skjer i norsk økonomi og bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank. Du vil også lære hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold og hvilke økonomiske indikatorer som inneholder den nyeste informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen. Du lærer om årsakene til konjunkturbevegelser, økonomisk vekst og stagnasjon, arbeidsledighet og inflasjon, og hvordan økonomisk politikk virker inn på utviklingen både på kort og lang sikt.

Etter gjennomført kurs skal du blant annet være i stand til å forklare sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk, og benytte makroøkonomiske data og indikatorer til å vurdere om et land er i en høy- eller lavkonjunktur.

 

Emneoversikt

  • Makroøkonomiske indikatorer som nasjonalregnskap, befolkningsutvikling, inflasjon osv.
  • Økonomisk vekst, konjunkturmodeller og finanskriser
  • Strukturell arbeidsledighet: arbeidsmarkedsfriksjoner samt lønns- og prissetting
  • Pengenøytralitet: Skillet mellom realøkonomi og nominelle størrelser
  • Penge- og finanspolitikk; herunder inflasjonsmål, renter, skatter, offentlig formue og gjeld, pensjonsforpliktelser

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen og Stavanger: vår 2024

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 15. januar

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.