Kurs bachelornivå

Makroøkonomi for økonomer

Kurset gir deg innsikt i økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, prisstigning og utenriksøkonomi. Sentralt i faget er også analyser av hvordan myndighetene kan påvirke makroøkonomien gjennom finans- og pengepolitikk.

Hvorfor Makroøkonomi for økonomer?

Hovedmålet med kurset er å gi en innføring i det makroøkonomiske fagfeltet slik at du får et godt faglig grunnlag til å følge med på hva som skjer i norsk økonomi og bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank. Du vil også lære hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold og hvilke økonomiske indikatorer som inneholder den nyeste informasjon om den aktuelle konjunktursituasjonen. Du lærer om årsakene til konjunkturbevegelser, økonomisk vekst og stagnasjon, arbeidsledighet og inflasjon, og hvordan økonomisk politikk virker inn på utviklingen både på kort og lang sikt.

Etter gjennomført kurs skal du blant annet være i stand til å forklare sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk, og benytte makroøkonomiske data og indikatorer til å vurdere om et land er i en høy- eller lavkonjunktur.

 

Emneoversikt

  • Makroøkonomiske indikatorer som nasjonalregnskap, befolkningsutvikling, inflasjon osv.
  • Økonomisk vekst, konjunkturmodeller og finanskriser
  • Strukturell arbeidsledighet: arbeidsmarkedsfriksjoner samt lønns- og prissetting
  • Pengenøytralitet: Skillet mellom realøkonomi og nominelle størrelser
  • Penge- og finanspolitikk; herunder inflasjonsmål, renter, skatter, offentlig formue og gjeld, pensjonsforpliktelser

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: vår 2019
Bergen: vår 2019
Stavanger: vår 2019
Trondheim: vår 2019

Når kan jeg søke?