-
Kurs bachelornivå

Markedsførings­ledelse

Et kurs for deg som ønsker grunnleggende innføring i markedsføringsledelse. Her vil du lære ulike verktøy for å lage gode markedsplaner slik at du kan definere og kommunisere markedstilbudet, samt utføre kontinuerlige markeds- og konkurrentanalyser.

Hvorfor markedsføringsledelse?

Markedet er i konstant forandring, og det blir stadig viktigere å være på topp hva gjelder markedsorientering. Kurset omhandler hvordan bedrifter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud, og hvordan bedrifter kontinuerlig må revidere og justere sine markedstilbud på grunn av endring i kundenes behov og konkurransen i markedet. En sentral oppgave i markedsføringsledelse er hvordan virksomheten skal sikre nåværende og fremtidige inntekter, og er således et overordnet ledelsesansvar. 

 

Emneoversikt

  • Markedsorientering og markedsplan
  • Utvikling og ledelse av kundeportefølje
  • Utvikling og ledelse av produktportefølje
  • Utvikling og ledelse av merkevarer
  • Segmentering og posisjonering
  • Analyse av kunder, marked og konkurranse
  • Økonomisk analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet
  • Markedsplanprosessen

Praktisk informasjon

Timeplan