Kurs bachelornivå

Markedsførings­ledelse

Et kurs for deg som ønsker grunnleggende innføring i markedsføringsledelse. Her vil du lære ulike verktøy for å lage gode markedsplaner slik at du kan definere og kommunisere markedstilbudet, samt utføre kontinuerlige markeds- og konkurrentanalyser.

Hvorfor markedsføringsledelse?

Markedet er i konstant forandring, og det blir stadig viktigere å være på topp hva gjelder markedsorientering. Kurset omhandler hvordan bedrifter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud, og hvordan bedrifter kontinuerlig må revidere og justere sine markedstilbud på grunn av endring i kundenes behov og konkurransen i markedet. En sentral oppgave i markedsføringsledelse er hvordan virksomheten skal sikre nåværende og fremtidige inntekter, og er således et overordnet ledelsesansvar. 

 

Emneoversikt

  • Markedsorientering og markedsplan
  • Utvikling og ledelse av kundeportefølje
  • Utvikling og ledelse av produktportefølje
  • Utvikling og ledelse av merkevarer
  • Segmentering og posisjonering
  • Analyse av kunder, marked og konkurranse
  • Økonomisk analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet
  • Markedsplanprosessen

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Vårens kurs og programmer gjennomføres som en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger, og gjennomføringene tilpasses hele tiden gjeldende smittevernsanbefalinger fra myndighetene.

Timeplan