-
Kurs bachelornivå

Markeds­kommunikasjon

Med et medielandskap i dramatisk endring står virksomheter overfor nye utfordringer, når det gjelder å nå frem til- og bygge relasjoner til sine målgrupper. Dette kurset gir deg verktøy for å mestre moderne markedskommunikasjon.

Hvorfor markedskommunikasjon?

Kommunikasjon er hjertet i de fleste organisasjoner. Med et medielandskap i endring står virksomheter overfor nye utfordringer når det gjelder å nå frem til og bygge relasjoner til sine målgrupper. Derfor er det viktigere enn noen gang at den som planlegger dagens og fremtidens markedskommunikasjon har en helhetlig forståelse av kommunikasjonen som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjonsaktivitetene.

Etter endt kurs skal du kunne anvende relevant kommunikasjonsteori for å bidra til at virksomheten når sine kommunikasjonsmål, kunne redegjøre for de ulike mediekanalenes egenart og særtrekk, og identifisere hvilke mediekanaler og kombinasjoner av kontaktpunkter som når målgruppen best mulig, samt kunne bidra i arbeidet med planlegging, gjennomføring og måling av virksomhetens kommunikasjonsprosesser.

 

Emneoversikt

  • Grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori
  • Målgruppevalg; kartlegge og forstå virksomhetens interessenter 
  • Kommunikasjonsstrategi, budskapsutvikling og planlegging
  • Markedskommunikasjonsverktøy
  • Mediekanaler, særtrekk, egenskaper og samspill av kanaler 
  • Effektmåling og analyse av kommunikasjonsaktiviteter.

 

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som planlegger, eller sikter mot å planlegge dagens og fremtidens markedskommunikasjon, og som har behov for en helhetlig forståelse av kommunikasjonen som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjonsaktivitetene.

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2021