Høyskolekurs

Markeds­kommunikasjon 3.0

Med et medielandskap i dramatisk endring står virksomheter overfor nye utfordringer, når det gjelder å nå frem til- og bygge relasjoner til sine målgrupper. Dette kurset gir deg verktøy for å mestre moderne markedskommunikasjon.

Hvorfor markedskommunikasjon 3.0?

Kommunikasjon er hjertet i de fleste organisasjoner. Med et medielandskap i endring står virksomheter overfor nye utfordringer når det gjelder å nå frem til og bygge relasjoner til sine målgrupper. Derfor er det viktigere enn noen gang at den som planlegger dagens og fremtidens markedskommunikasjon har en helhetlig forståelse av kommunikasjonen som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjonsaktivitetene.

Etter endt kurs skal du kunne anvende relevant kommunikasjonsteori for å bidra til at virksomheten når sine kommunikasjonsmål, kunne redegjøre for de ulike mediekanalenes egenart og særtrekk, og identifisere hvilke mediekanaler og kombinasjoner av kontaktpunkter som når målgruppen best mulig, samt kunne bidra i arbeidet med planlegging, gjennomføring og måling av virksomhetens kommunikasjonsprosesser.

 

Emneoversikt

  • Grunnleggende innføring i kommunikasjonsteori
  • Målgruppevalg; kartlegge og forstå virksomhetens interessenter 
  • Kommunikasjonsstrategi, budskapsutvikling og planlegging
  • Markedskommunikasjonsverktøy
  • Mediekanaler, særtrekk, egenskaper og samspill av kanaler 
  • Effektmåling og analyse av kommunikasjonsaktiviteter.

 

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som planlegger, eller sikter mot å planlegge dagens og fremtidens markedskommunikasjon, og som har behov for en helhetlig forståelse av kommunikasjonen som sikrer et godt samspill mellom markeds- og kommunikasjonsaktivitetene.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Gjennomføring for studieåret studieåret 2018/2019 vil publiseres i løpet av våren 2018. 

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fire timers individuell, skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?