-
Kurs bachelornivå

Metode og innsikt

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i data-analyse og bruk av undersøkelser knyttet til strategiske valg og beslutninger i bedrifter.

Hvorfor metode og innsikt?

Dette kurset i metode og innsikt gir en grunnleggende innføring i bruk av undersøkelser knyttet til strategiske valg og beslutninger i bedrifter. Faget metode omhandler hvordan bedrifter identifiserer og definerer problemer og utfordringer i organisasjonen og markedet, og hvordan man systematisk og vitenskapelig går frem for å fremskaffe informasjon som beslutningsstøtte til problemstillingen. 

Metodekunnskap er med på å gjøre deg i stand til å tolke om et materiale du får presentert har vitenskapelig hold eller ikke. I kurset ser vi på både kvalitative og kvantitative analyseteknikker.

Emneoversikt

  • Utvikle og organisere prosjekter, spesifisere problemstillinger
  • Forskningsmodell og hypoteser
  • Informasjonskilder innenfor sekundær og primærdata
  • Kvalitative teknikker og analyse
  • Kvantitative teknikker og analyse
  • Rapportering og implementering

Praktisk informasjon

Timeplan