Kurs bachelornivå

Mikroøkonomi

I dette kurset lærer du grunnprinsippene for hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Hvorfor Mikroøkonomi?

Kurset går grundig inn på prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder. Analysen dekker her både markeder for konsumvarer og markeder for produksjonsressurser. Det legges her spesiell vekt på å analysere prisutvikling og bransjeutvikling på kort og på lang sikt.

Videre drøftes kriteriene for økonomisk effektivitet og for høy verdiskaping. Spesielt drøftes betingelsene for at individuelle økonomiske beslutninger leder til en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. En ser her både på beslutninger innenfor konkurransemarkeder og beslutninger i markeder med begrenset konkurranse.

 

Emneoversikt

  • Introduksjon til mikroøkonomisk analyse
  • Elementær markedsøkonomi: tilbud og etterspørsel
  • Konsumentenes tilpasning (Budsjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning, Virkninger av pris- og inntektsendringer, Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter)
  • Bedrifters tilpasning (Produktfunksjonen, Kostnadsfunksjonen, Profittmaksimering, Substitusjon, Tilpasningen på kort og lang sikt)
  • Markedsteori (Prisdannelsen under ulike kostnadsstrukturer, Pris- og inntektsdannelse på kort og lang sikt, Bransjedynamikk, Virkninger av stykkskatt)
  • Samfunnsøkonomisk effektivitet
  • Begrenset konkurranse (Monopoler og markedsmakt, Spillteori)

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: høst 2019
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Når kan jeg søke?