-
Kurs bachelornivå

Økonomistyring og lean i varehandelen

I en tid preget av store endringer er god forretningsforståelse, god økonomisk innsikt, en forutsetning for overlevelse over tid.

Hvorfor Økonomistyring og lean i varehandelen?

Varehandelen er en næring i sterk endring, en naturlig konsekvens av flere forhold hvorav teknologisk utvikling trolig er den viktigste. Ny teknologi skaper ikke bare muligheter for forbedret og mer effektiv produksjon og vareflyt, men gir også muligheter for utveksling av informasjon i stor skala mellom relevante aktører, eksempelvis produsent, grossist, detaljist og konsument. Gjennom nye og forbedrede kommunikasjonskanaler påvirkes konkurransesituasjonen, konsumentenes adferd og maktforholdene mellom aktørene i næringens totale verdikjede.

Forståelse for hvordan butikken selv kan påvirke sin lønnsomhet er en viktig premiss for å kunne lykkes, og sammenhengene mellom begrepene verdiskapning, samspill, flyt og økonomisk styring er en forutsetning for å få dette til.

Emneoversikt

  • Om sammenhengene mellom verdiskapning, strategi, unikitet, kvalitet og økonomiske økonomiske mål.
  • Beslutninger og rasjonalitet, resultatfokus versus nåverdifokus.
  • Regnskapets prinsipper (resultatregnskap, balanse og likviditet) og regnskapsanalyse
  • Økonomistyring
  • Leanfilosofi og leanprinsipper
  • Kalkulasjon
  • Prissetting og prisstrategier

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å bli mer bevisst på hvordan en virksomhet bør arbeide med kontinuerlig forbedring i lys av eiernes målsettinger og valgt strategi. I dette arbeidet er forståelse for de økonomiske konsekvensene av beslutninger sentralt. 

Praktisk informasjon

Timeplan