-
Kurs bachelornivå

Personlig økonomi

Dette er et praktisk og nyttig kurs som tar for seg privatøkonomiske spørsmål og muligheter gjennom de ulike fasene i livet. Her lærer du grunnleggende personlig økonomi, fra sparing og kredittkortgjeld til boligkjøp og arvespørsmål.

Hvorfor personlig økonomi?

Kurset går grundig inn på privatøkonomiske emner som er relevante for oss alle – som investeringsplanlegging, lån, skatt, pensjon, arv og økonomiske konsekvenser av samlivsbrudd. Du får øve deg i å se sammenhengen mellom jus og økonomi, og vurdere hvordan endring i livssituasjonen kan kreve økonomiske og juridiske tilpasninger.

 

Emneoversikt

  • Økonomiske livsfaser og disposisjoner: Familiebudsjett, lån og finansiering. Grunnleggende sparefilosofi – bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og fond. Finansielle plasseringer og forsikring. Kjøp og finansiering av bolig.
  • Arv og arvespørsmål: Arv og skatt. Generasjonsskifte – bolig og andre verdier.
  • Grunnleggende økonomi og skatt: Regler for personbeskatning og boligbeskatning
  • Folketrygd og pensjon: Opptjening av pensjon i folketrygden, tjenestepensjon, etterlattepensjon, privat pensjonssparing og fripoliser.
  • Relevante juridiske emner: Umyndige, verge og overformynderiet. Økonomiske konsekvenser av ekteskap og samboerskap.

Hvem passer kurset for?

Dette er et praktisk og matnyttig kurs som presenterer en persons normale livssyklus (fra fødsel til død) med økonomiske trusler og muligheter samt nødvendig hverdagsjus. Kurset er dermed relevant for alle. 

"Jeg bruker det jeg lærte i kurset daglig når jeg står overfor viktige økonomiske problemstillinger. Selvangivelsen er nå en drøm å fylle ut, og jeg vet hvordan jeg bedre kan ruste egen økonomi når det gjelder ekteskap, familie og arv."

Lisa Andersen

Rådgivende elsikkerhetsingeniør, Bane NOR

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.