Høyskolekurs

Personlig økonomi

Dette er et praktisk og matnyttig kurs som tar for seg privatøkonomiske spørsmål og muligheter gjennom de ulike fasene i livet. Her lærer du grunnleggende personlig økonomi, fra sparing og kredittkortgjeld til boligkjøp og arvespørsmål.

Hvorfor personlig økonomi?

Kurset går grundig inn på privatøkonomiske emner som er relevante for oss alle – som investeringsplanlegging, lån, skatt, pensjon, arv og økonomiske konsekvenser av samlivsbrudd. Du får øve deg i å se sammenhengen mellom jus og økonomi, og vurdere hvordan endring i livssituasjonen kan kreve økonomiske og juridiske tilpasninger.

 

Emneoversikt

  • Økonomiske livsfaser og disposisjoner: Familiebudsjett, lån og finansiering. Grunnleggende sparefilosofi – bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og fond. Finansielle plasseringer og forsikring. Kjøp og finansiering av bolig.
  • Arv og arvespørsmål: Arv og skatt. Generasjonsskifte – bolig og andre verdier.
  • Grunnleggende økonomi og skatt: Regler for personbeskatning og boligbeskatning
  • Folketrygd og pensjon: Opptjening av pensjon i folketrygden, tjenestepensjon, etterlattepensjon, privat pensjonssparing og fripoliser.
  • Relevante juridiske emner: Umyndige, verge og overformynderiet. Økonomiske konsekvenser av ekteskap og samboerskap.

Hvem passer kurset for?

Dette er et praktisk og matnyttig kurs som presenterer en persons normale livssyklus (fra fødsel til død) med økonomiske trusler og muligheter samt nødvendig hverdagsjus. Kurset er dermed relevant for alle. 

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: vår 2019
Bergen: vår 2019
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Gjennomføring nettstudier vår 2019

Webinar: 17.01
Webinar: 24.01
Webinar: 31.01
Webinar: 14.02
Webinar: 21.02
Webinar: 14.03
Webinar: 28.03
Webinar: 04.04
Webinar: 11.04
Webinar: 25.04

Tidspunkt for alle webinarer er kl. 15.00-16.30

Det tas forbehold om endringer i timeplanen frem til studiestart. Det er timeplanen på studentportalen som til enhver tid er gjeldende. 

Søk nå