Kurs bachelornivå

Personlig økonomi

Dette er et praktisk og matnyttig kurs som tar for seg privatøkonomiske spørsmål og muligheter gjennom de ulike fasene i livet. Her lærer du grunnleggende personlig økonomi, fra sparing og kredittkortgjeld til boligkjøp og arvespørsmål.

Hvorfor personlig økonomi?

Kurset går grundig inn på privatøkonomiske emner som er relevante for oss alle – som investeringsplanlegging, lån, skatt, pensjon, arv og økonomiske konsekvenser av samlivsbrudd. Du får øve deg i å se sammenhengen mellom jus og økonomi, og vurdere hvordan endring i livssituasjonen kan kreve økonomiske og juridiske tilpasninger.

 

Emneoversikt

  • Økonomiske livsfaser og disposisjoner: Familiebudsjett, lån og finansiering. Grunnleggende sparefilosofi – bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og fond. Finansielle plasseringer og forsikring. Kjøp og finansiering av bolig.
  • Arv og arvespørsmål: Arv og skatt. Generasjonsskifte – bolig og andre verdier.
  • Grunnleggende økonomi og skatt: Regler for personbeskatning og boligbeskatning
  • Folketrygd og pensjon: Opptjening av pensjon i folketrygden, tjenestepensjon, etterlattepensjon, privat pensjonssparing og fripoliser.
  • Relevante juridiske emner: Umyndige, verge og overformynderiet. Økonomiske konsekvenser av ekteskap og samboerskap.

Hvem passer kurset for?

Dette er et praktisk og matnyttig kurs som presenterer en persons normale livssyklus (fra fødsel til død) med økonomiske trusler og muligheter samt nødvendig hverdagsjus. Kurset er dermed relevant for alle. 

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Nettstudier: Høst 2020
Studiestart mandag 17.august, samtidig som It's Learning åpner.

Bergen: Høst 2020