-
Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse

Kurset i prosjektledelse har som mål å gi deg innsikt i hva et prosjekt er og hva prosjektarbeidsformen innebærer.

Hvorfor Prosjektledelse?

I dagens samfunn benyttes prosjektarbeidsformen i utstrakt grad både bedrifter og offentlige etater. Kurset har som mål å gi deg innsikt i hva det vil si å starte opp, planlegge, organisere, lede, følge opp og avslutte prosjekter slik at du lykkes i nå dine mål. Det skal også gi deg ferdigheter til å effektivt delta i prosjekter og utnytte prosjektet som arbeidsform.

Emneoversikt

  • Prosjektarbeidsformen og kjennetegn ved prosjekter
  • Analyse, definering og oppstart av prosjektet
  • Kostnads-, tids- og ressursestimering
  • Prosjektplanlegging - overordnet og detaljert
  • Ledelse og styring av prosjekter
  • Organisering av prosjekter - internt og eksternt
  • Rolledeling mellom prosjektleder og linjeledere
  • Oppfølging og kontroll av prosjekter
  • Evaluering, læring og kunnskapsoverføring

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam. Du får forståelse for prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av prosjekter.

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: vår 2022