Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse

Kurset i prosjektledelse har som mål å gi deg innsikt i hva et prosjekt er og hva prosjektarbeidsformen innebærer.

Hvorfor Prosjektledelse?

I dagens samfunn benyttes prosjektarbeidsformen i utstrakt grad både bedrifter og offentlige etater. Kurset har som mål å gi deg innsikt i hva det vil si å starte opp, planlegge, organisere, lede, følge opp og avslutte prosjekter slik at du lykkes i nå dine mål. Det skal også gi deg ferdigheter til å effektivt delta i prosjekter og utnytte prosjektet som arbeidsform.

Emneoversikt

  • Prosjektarbeidsformen og kjennetegn ved prosjekter
  • Analyse, definering og oppstart av prosjektet
  • Kostnads-, tids- og ressursestimering
  • Prosjektplanlegging - overordnet og detaljert
  • Ledelse og styring av prosjekter
  • Organisering av prosjekter - internt og eksternt
  • Rolledeling mellom prosjektleder og linjeledere
  • Oppfølging og kontroll av prosjekter
  • Evaluering, læring og kunnskapsoverføring

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam. Du får forståelse for prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av prosjekter.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan