Kurs bachelornivå

Regnskapsfører­skikk og etikk

Lær deg å drøfte og løse konkrete problemstillinger knyttet til god yrkesutøvelse og regnskapsføringsskikk. Dette kurset er obligatorisk for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører.

Hvorfor Regnskapsførerskikk og etikk? 

Dette kurset er obligatorisk for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Gjennom kurset vil du tilegne deg kunnskap om lovkravene for å praktisere som autorisert regnskapsfører, herunder kravene i god regnskapsføringsskikk. Du vil også få en bred innføring i grunnleggende kunnskap om vurdering og løsning av etiske dilemmaer innen regnskapsføring. 

Emneoversikt

  • Lovreguleringen av regnskapsføreryrket
  • Kravene til risikostyring
  • Etikk i regnskapsførerfaget og plikten til å rapportere mistenkelige transaksjoner
  • Verktøy som benyttes for å oppfylle kravene

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Gjennomføring nettstudier vår 2019:

Webinar: 17.01
Samling i Oslo: 25.01
Webinar: 31.01
Webinar: 14.02
Webinar: 28.02
Webinar: 14.03
Webinar: 28.03
Samling i Oslo: 05.04

Tidspunkt for alle samlinger i Oslo: 17.00-21.00

Tidspunkt for alle webinarer: 12.00-13.00

Det tas forbehold om endringer i timeplanen frem til studiestart. Det er timeplanen på studentportalen som til enhver tid er gjeldende. 

 

 

 

 

Når kan jeg søke?