-
Kurs bachelornivå

Samfunnsøkonomi II

I kurset vil du lære om utfordringer og muligheter som næringslivet og samfunnet står overfor.

Hvorfor Samfunnsøkonomi II?

Målet med dette kurset er å gi deg innsikt i grunnleggende samfunnsøkonomiske sammenhenger. Du vil tilegne deg kunnskap om temaer som handel, markeder, prisdannelse og markedssvikt.

Gjennom kurset vil du også få forståelse av hvordan norsk økonomi blir påvirket av internasjonale forhold, og bakgrunnen for den økonomiske politikken til Regjeringen og Norges Bank. 

Emneoversikt

 • Handel
 • Spillteori
 • Konsument-, produsent- og samfunnsøkonomisk overskudd
 • Prisreguleringer: Avgifter og subsidier
 • Markedsvikt
 • Internasjonal handel og handelspolitikk
 • Arbeidsmarkedet
 • Penger og kreditt
 • Konjunkturer, inflasjon og finanspolitikk
 • Inflasjon og Phillips-kurven
 • Konjunkturteori

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.