-
Kurs bachelornivå

Samfunnsøkonomi II

Ved å ta kurset Samfunnsøkonomi II vil du bli bevisst på grunnleggende velferdsproblemstillinger som er aktuelle i dagens samfunn.

Hvorfor Samfunnsøkonomi II?

Hovedmålet for dette kurset er å gi deg innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved hjelp av relevant teori.

Kurset skal gi kunnskap om hvordan en uregulert økonomi kan gi opphav til ineffektiv ressursbruk i form av eksterne effekter og mangelfull informasjon. Samtidig som man oppnår kunnskap om hvilke tiltak som kan settes inn der slike fenomener eksisterer, alt for å oppnå bedre ressursallokering.

Kurset vil ta for seg hvorfor vi har en offentlig sektor og hvordan dens inngripen påvirker økonomien. Du vil oppnå kunnskap om hvordan bruk av ressursinntekter kan påvirke næringsstrukturen i et land. Samt forstå sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst og inntektsulikhet.

Kurset Samfunnsøkonomi II er skreddersydd for studenter på Bachelor i Markedsføringsledelse som har tatt grunnkurset Samfunnsøkonomi 7,5 sp på første studietrinn, og som vurderer å søke opptak til masterprogrammer.

Her kan kravet gjerne være minst 15 sp. i samfunnsøkonomiske fag. Disse to kursene passer godt sammen ift. temaene mikroøkonomi og makroøkonomi.

Kurset settes opp som et felles tilbud til studentene på alle BI-campusene for høsten 2023. Kurset blir gjennomført digitalt i sin helhet. I tillegg legges det opp til 2 oppgaveseminarer i løpet av semesteret.

Det må påregnes at webinarer gjennomføres på dagtid. Merk altså at dette er et kurs som ikke gjennomføres pedagogisk som de øvrige nettkursene.

Emneoversikt

  • Markedssvikt og utfordringer knyttet til miljøpåvirkning
  • Offentlig sektors rolle
  • Effektene av internasjonal handel
  • Oljesektorens påvirkning på næringsstrukturen
  • Økonomisk vekst og ulikhet

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen og Stavanger: høst 2023.