Høyskolekurs

Statistikk

Kurset gir en innføring i enkel statistisk metodebruk og forståelse. Viktige tema er beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og hypotesetesting.

Hvorfor Statistikk?

Statistikk finnes og brukes over alt, og derfor er den grunnleggende statistikkforståelse dette kurset gir deg nyttig i et bredt omfang. Kurset har fokus på bruken og nytten av statistiske metoder i forskjellige sammenhenger, og det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i en rekke sammenhenger. Du vil lære deg hvordan en stikkprøve kan samles inn og oppsummeres, og hvordan vi bruker slike oppsummeringer til å tolke dataene. Deretter hvordan å generalisere fra stikkprøven til populasjonen. 

Emneoversikt

  • Funksjoner og grafer: Lær forskjeller mellom forskjellige typer grafer og funksjoner, og når de skal benyttes.
  • Beskrivelse av en stikkprøve: Både grafisk og ved beliggenhets- og spredningsmål
  • Hypotesetesting: Lær deg de forskjellige testene og deres bruksområder
  • Grunnleggende sannsynlighetsregning: Lær deg metoder for å regne ut sannsynligheten mellom en eller flere faktorer og utfall

 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2018
Bergen: vår 2018
Stavanger: vår 2018
Trondheim: vår 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 15. januar med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Gjennom semesteret vil det bli gitt åtte obligatoriske flervalgstester, hvorav fem må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. 

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i Markedsføringsledelse.

Når kan jeg søke?