-
Kurs bachelornivå

Statistikk

Kurset gir en innføring i enkel statistisk metodebruk og forståelse. Viktige tema er beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og hypotesetesting.

Hvorfor Statistikk?

Statistikk finnes og brukes over alt, og derfor er den grunnleggende statistikkforståelse dette kurset gir deg nyttig i et bredt omfang. Kurset har fokus på bruken og nytten av statistiske metoder i forskjellige sammenhenger, og det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i en rekke sammenhenger. Du vil lære deg hvordan en stikkprøve kan samles inn og oppsummeres, og hvordan vi bruker slike oppsummeringer til å tolke dataene. Deretter hvordan å generalisere fra stikkprøven til populasjonen. 

Emneoversikt

  • Funksjoner og grafer: Lær forskjeller mellom forskjellige typer grafer og funksjoner, og når de skal benyttes.
  • Beskrivelse av en stikkprøve: Både grafisk og ved beliggenhets- og spredningsmål
  • Hypotesetesting: Lær deg de forskjellige testene og deres bruksområder
  • Grunnleggende sannsynlighetsregning: Lær deg metoder for å regne ut sannsynligheten mellom en eller flere faktorer og utfall

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen og Stavanger: vår 2024

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 15. januar

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.