-
Kurs bachelornivå

Strategi

Dette kurset gir deg god innsikt i strategisk ledelse, inkludert ledelse og utvikling av organisasjonens ressurser. Du får forståelse av hvordan strategi integrerer andre fagområder som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring.

Hvorfor Strategi?

Strategi er avgjørende for å lede og utvikle organisasjoners ressurser. Dette kurset gir en innføring i strategiske perspektiver og analyser. Du blir i stand til å identifisere og forstå en bedrifts viktigste utfordringer, og hvilke elementer som er viktige i bedriftens verdiskaping. Du lærer ulike strategiske tilnærminger og implikasjoner av disse for valg, implementering og struktur. Kurset vil kreve bred innsikt i bedriftsøkonomiske fag og bidrar til en naturlig avslutning av et bachelorstudium.

 

Emneoversikt

 • Introduksjon til strategi
 • Verdiskaping
 • Ressursanalyse
 • Aktivitetsanalyse
 • Ekstern analyse
 • Misjon, visjon og forretningsidé
 • Strategiske valg
 • Gjennomføring i praksis
 • Strategi og organisasjon
 • Konsernstrategi
 • Internasjonal strategi

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.