Høyskolekurs

Strategi

Dette kurset gir deg god innsikt i strategisk ledelse, inkludert ledelse og utvikling av organisasjonens ressurser. Du får forståelse av hvordan strategi integrerer andre fagområder som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring.

Hvorfor Strategi?

Strategi er avgjørende for å lede og utvikle organisasjoners ressurser. Dette kurset gir en innføring i strategiske perspektiver og analyser. Du blir i stand til å identifisere og forstå en bedrifts viktigste utfordringer, og hvilke elementer som er viktige i bedriftens verdiskaping. Du lærer ulike strategiske tilnærminger og implikasjoner av disse for valg, implementering og struktur. Kurset vil kreve bred innsikt i bedriftsøkonomiske fag og bidrar til en naturlig avslutning av et bachelorstudium.

 

Emneoversikt

 • Introduksjon til strategi
 • Verdiskaping
 • Ressursanalyse
 • Aktivitetsanalyse
 • Ekstern analyse
 • Misjon, visjon og forretningsidé
 • Strategiske valg
 • Gjennomføring i praksis
 • Strategi og organisasjon
 • Konsernstrategi
 • Internasjonal strategi

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: Kurset bygger på basis-kurs fra de to første årene av bachelorstudiet.
 • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Gjennomføring for studieåret studieåret 2018/2019 vil publiseres i løpet av våren 2018. 

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Studentene vurderes etter to eksamener. Del 1 er en prosjektoppgave som løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter, og teller 60 %. Del 2 er en èn timers individuell flervalgseksamen, og teller 40 %. Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset. .

Annen relevant informsajon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i Markedsføringsledelse og Bachelor i økonomi og administrasjon.

Søk nå