Kurs bachelornivå

Strategi

Dette kurset gir deg god innsikt i strategisk ledelse, inkludert ledelse og utvikling av organisasjonens ressurser. Du får forståelse av hvordan strategi integrerer andre fagområder som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring.

Hvorfor Strategi?

Strategi er avgjørende for å lede og utvikle organisasjoners ressurser. Dette kurset gir en innføring i strategiske perspektiver og analyser. Du blir i stand til å identifisere og forstå en bedrifts viktigste utfordringer, og hvilke elementer som er viktige i bedriftens verdiskaping. Du lærer ulike strategiske tilnærminger og implikasjoner av disse for valg, implementering og struktur. Kurset vil kreve bred innsikt i bedriftsøkonomiske fag og bidrar til en naturlig avslutning av et bachelorstudium.

 

Emneoversikt

 • Introduksjon til strategi
 • Verdiskaping
 • Ressursanalyse
 • Aktivitetsanalyse
 • Ekstern analyse
 • Misjon, visjon og forretningsidé
 • Strategiske valg
 • Gjennomføring i praksis
 • Strategi og organisasjon
 • Konsernstrategi
 • Internasjonal strategi

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Vårens kurs og programmer gjennomføres som en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger, og gjennomføringene tilpasses hele tiden gjeldende smittevernsanbefalinger fra myndighetene.

Timeplan

Nettstudier: høst 2020
Studiestart mandag 17.august, samtidig som It's Learning åpner.

Bergen: høst 2020
Stavanger: høst 2020